Patanisha wahusika wa Biblia na maelezo yao. Watafute wahusika wa Biblia waliochagua kumtumikia Mungu.