Masomo haya ya Biblia yameandaliwa kwa ajili ya watoto wenye umri usiozidi miaka 3. Pakua somo hili usome pamoja na mtoto wako.