Masomo haya ya Biblia yamekusudiwa kutumiwa na watoto wenye umri usiozidi miaka mitatu. Pakua somo hili ili umsomee mtoto wako.