Pakua na uchapishe kadi hii ya Biblia, na ujifunze kumhusu Potifa, Mmisri aliyemnunua Yosefu ili awe mtumwa wake. Chapisha, kata, kunja katikati, na uhifadhi kadi hii.