Yehova alimsaidiaje Gideoni kukabiliana na waporaji kutoka Midiani? Soma hadithi hiyo kwenye tovuti yetu au katika kurasa zilizochapwa.