Soma kuhusu wana kumi wa Yakobo waliomwuza ndugu yao Yosefu utumwani. Isome hadithi hiyo ya Biblia iliyochorwa katika Intaneti au kwenye karatasi iliyochapishwa.