Hamia kwenye habari

HADITHI ZA BIBLIA ZILIZOCHORWA

Rahabu Afuata Maagizo

Rahabu aliokoka jinsi gani Waisraeli walipokuja kuangamiza jiji la Yeriko? Soma hadithi hii kwenye tovuti yetu au kwenye karatasi iliyochapishwa.