Rahabu aliokoka jinsi gani Waisraeli walipokuja kuangamiza jiji la Yeriko? Soma hadithi hii kwenye tovuti yetu au kwenye karatasi iliyochapishwa.