Jifunze kumhusu Noa, ambaye alijenga safina kubwa sana ili aokoe familia yake na wanyama. Soma hadithi hiyo kwenye tovuti yetu au katika kurasa zilizochapwa.