Jifunze jinsi mtoto Musa alivyookolewa kutoka kwa Farao mwovu wa Misri. Soma hadithi hiyo ya Biblia katika Intaneti au kwenye karatasi iliyochapishwa.