Hamia kwenye habari

BIBLIA INAFUNDISHA NINI?

Yesu Kristo Ni Nani? (Sehemu ya 2)

Mwongozo huu wa kujifunza unategemea sura ya 4 ya kitabu Biblia Inafundisha Nini Hasa?

Chunguza sababu za Kimaandiko za kuamini kwamba Yesu halingani na Mungu.