Jifunze yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu nani hasa anayepaswa kulaumiwa kwa sababu ya kuteseka kwetu.