Vijana wanaeleza kwa nini wanaamini kwamba kuna Muumba.