Unahitaji: Kujua jinsi ya kuwasiliana

Mawasiliano ni muhimu ili

  • kuwasaidia wengine wakuelewe au

  • kukusaidia kuelewa ni kwa nini hauruhusiwi kufanya unachotaka.

Kwa kweli, ukitaka utendewe kama mtu mzima, basi lazima ujifunze kuwasiliana kama mtu mzima. Unaweza kufanya hivyo jinsi gani?

Jifunze kuzuia hisia zako. Ili kuwasiliana vizuri, lazima uwe na sifa ya kujizuia. Biblia inasema: “Mtu mjinga huiachilia roho yake yote, lakini mwenye hekima huituliza mpaka mwisho.”​—⁠Methali 29:11.

Hilo linatufundisha nini? Epuka kulialia, kununanuna, kubamiza mlango, au kupigapiga miguu chini eti kwa sababu una hasira. Tabia kama hiyo itafanya wazazi wako wakuwekee sheria nyingine, badala ya kukupa uhuru zaidi.

Jaribu kuelewa maoni ya wazazi wako. Kwa mfano: Tuseme wazazi wako wanasita kukupa ruhusa ya kwenda kujumuika na vijana wengine. Badala ya kubishana nao, unaweza kuwauliza:

“Vipi ikiwa nitaandamana na rafiki mkomavu na mwenye kutumainika?”

Huenda bado wazazi wako wakakataa. Hata hivyo, ukielewa hangaiko lao, huenda ukapendekeza jambo ambalo labda watakubali.

Kutii sheria za wazazi wako ni kama kulipa mkopo wa benki, kadiri unavyolipa kwa wakati ndivyo unavyoaminika zaidi.

Jiendeshe kwa njia itakayofanya wazazi wako wakuamini zaidi. Wazia mtu amechukua mkopo katika benki. Akiwa na mazoea ya kulipa kwa wakati, benki itamwamini na inaweza kumpa mkopo mkubwa zaidi siku za usoni.

Ndivyo ilivyo na nyumbani. Unapaswa kuwatii wazazi wako. Ukiwatamausha wazazi wako mara kwa mara, usishangae wakikaza kamba au hata kukuzuilia kabisa.

Kwa upande mwingine, ukiwatii hata katika mambo madogo, wazazi wako watakuamini hata zaidi wakati ujao.