Hamia kwenye habari

VIJANA HUULIZA

Uumbaji au Mageuzi?​—Sehemu ya 4: Ninawezaje Kueleza Imani Yangu Kuhusu Uumbaji?

Uumbaji au Mageuzi?​—Sehemu ya 4: Ninawezaje Kueleza Imani Yangu Kuhusu Uumbaji?

Unaamini uumbaji, lakini unaogopa kusema hivyo waziwazi shuleni. Labda vitabu unavyotumia shuleni vinaunga mkono mageuzi na una wasiwasi kwamba walimu na wanafunzi wenzako watakucheka. Unawezaje kueleza kwa ujasiri imani yako kuhusu uumbaji?

 Unaweza kufaulu!

 Huenda ukawaza hivi: ‘Mimi siwezi kuzungumzia mambo ya sayansi na mageuzi kwa sababu sijui mambo mengi sana.’ Hivyo ndivyo Danielle alivyohisi pindi fulani. Anasema hivi: “Sikutaka kumpinga mwalimu na wanafunzi wenzangu.” Diana anakubaliana naye. Anasema: “Nilichanganyikiwa watu walipobishana nami kwa kutumia maneno ya kisayansi.”

 Hata hivyo, lengo lako si kushinda mabishano. Na jambo la kupendeza ni kwamba huhitaji kuwa na akili nyingi sana ili ueleze kwa nini inapatana na akili kuamini kwamba ulimwengu uliumbwa.

 Dokezo: Tumia mfano rahisi ulio katika Biblia kwenye Waebrania 3:4: “Kila nyumba hujengwa na mtu fulani, lakini yeye aliyevijenga vitu vyote ni Mungu.”

 Kijana anayeitwa Carol alichanganua wazo hilo hivi kwa kutumia kanuni iliyo katika Waebrania 3:4: “Wazia kwamba unatembea ndani ya msitu mkubwa. Hakuna ishara yoyote kwamba kuna mwanadamu anayeishi karibu. Kisha unatazama chini na kuona kijiti cha kuondolea uchafu kwenye meno. Unafikia mkataa gani? Watu wengi wangesema, ‘Mtu fulani alikuwa hapa.’ Ikiwa kitu kidogo kama kijiti cha kuondolea uchafu kwenye meno ni uthibitisho kwamba kiumbe mwenye akili alikuwa hapo, namna gani ulimwengu na vitu vyote vilivyomo?”

 Mtu akisema: “Ikiwa uumbaji ni jambo la kweli, basi Muumba alitoka wapi?”

 Unaweza kujibu hivi: “Kwa sababu tu hatuelewi kila kitu kumhusu Muumba, hilo halimaanishi kwamba hayupo. Kwa mfano, huenda humjui mtu aliyebuni simu yako ya mkononi, lakini si ni kweli kwamba unaamini ilibuniwa na mtu fulani? [Ruhusu jibu.] “Tunaweza kujua mambo mengi kumhusu Muumba. Ikiwa unataka, ningependa kukuonyesha mambo ambayo nimejifunza kumhusu.”

 Uwe tayari

 Biblia inasema kwamba unapaswa kuwa ‘tayari kujitetea mbele ya kila mtu ambaye hutaka kutoka kwako sababu ya tumaini lililo ndani yako, lakini ukifanya hivyo kwa tabia-pole na heshima kubwa.’ (1 Petro 3:​15) Hivyo, zingatia mambo mawili​—mambo unayosema na jinsi unavyoyasema.

  1.   Mambo unayosema. Upendo wako kwa Mungu ni muhimu na unaweza kukuchochea kuwahubiria wengine. Lakini kuwaambia wengine kwamba unampenda Mungu tu huenda kusiwasadikishie kwamba Mungu aliumba vitu vyote. Huenda ikafaa zaidi kutumia mifano inayotokana na uumbaji ili kuonyesha ni kwa nini ni jambo linalopatana na akili kuamini uumbaji.

  2.   Jinsi unavyoyasema. Zungumza kwa usadikisho, lakini usiwe mkaidi au mwenye dharau. Inaelekea watu watachochewa kufikiria maoni yako ukizungumza kwa heshima kuhusu imani yao na kukubali kwamba wana haki ya kufikia mikataa yao.

     “Nafikiri ni muhimu kutowashushia heshima wengine au kujionyesha kwamba unajua kila kitu. Hutapata matokeo mazuri ukiongea kwa dharau.”​—Elaine

 Vifaa vya kukusaidia kueleza imani yako

Kuwa tayari kutetea imani yako ni kama kuwa tayari kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa

 Tineja mmoja anayeitwa Alicia anasema hivi: “Ikiwa hujajitayarisha, utakaa kimya tu ili kuepuka aibu.” Kama Alicia anavyosema, ni muhimu kujitayarisha ili ufaulu. Jenna anasema hivi, “Ninajihisi nikiwa mtulivu zaidi kuzungumzia uumbaji ikiwa nimetayarisha vizuri mfano rahisi unaounga mkono imani yangu.”

 Unaweza kupata wapi mifano kama hiyo? Vijana wengi wamefanikiwa kwa kutumia vifaa vifuatavyo:

 Pia, unaweza kufaidika kwa kurudia makala za zamani katika mfululizo wenye kichwa, “Uumbaji au Mageuzi”

  1.  Sehemu ya 1: Kwa Nini Nimwamini Mungu?

  2.  Sehemu ya 2: Kwa Nini Uchunguze Nadharia ya Mageuzi?

  3.  Sehemu ya 3: Kwa Nini Uamini Uumbaji?

 Dokezo: Chagua mifano inayokusadikisha. Itakuwa rahisi kwako kuikumbuka, na utaieleza kwa usadikisho. Jaribu kujizoeza jinsi ya kueleza imani yako.