Unachoweza kufanya

Tafuta mahali pa kujifunzia. Panapaswa kuwa mahali ambapo huwezi kukengeushwa. Ikiwa una dawati, litumie. Usifungulie televisheni.

Amua mambo ya kutanguliza. Kwa kuwa masomo yako ni muhimu, azimia kufanya migawo yako ya shule kwanza.

Wakati ni kama farasi mwenye mbio—lazima ujifunze kuudhibiti

Usiahirishe mambo. Panga ratiba kwa ajili ya kazi ya shule na uifuate ili uepuke kuahirisha mambo.

Panga mikakati. Amua ni somo gani linalohitaji kutangulizwa, lipi litakalofuata, na kadhalika. Andika kwenye karatasi. Tenga wakati kwa ajili ya kila somo, tia alama kila somo unapolimaliza

Pumzika. Ukianza kushindwa kukaza fikira baada ya muda, pumzika kidogo. Lakini urudie migawo yako tena haraka iwezekanavyo.

Jiamini. Kumbuka kwamba tofauti kati ya mwanafunzi mzuri na mwanafunzi asiyefanya vizuri shuleni hutegemea bidii zaidi kuliko werevu. (Methali 10:4) Unaweza kufanikiwa shuleni. Jitahidi, nawe utapata thawabu nyingi.