Hamia kwenye habari

Nifanye Nini Ninapohisi Upweke?

Nifanye Nini Ninapohisi Upweke?

Unachoweza kufanya

 1. Kazia fikira vipawa ulivyo navyo. (2 Wakorintho 11:6) Ingawa ni vizuri kujua kwamba umepungukiwa katika mambo mengine, kuna mengi ambayo unaweza kuchangia. Kujua vipawa ulivyo navyo kunaweza kukupa ujasiri unaohitaji wa kuondolea mbali maoni yasiyofaa kujihusu na kushinda upweke. Jiulize hivi, ‘Nina vipawa gani?’ Fikiria baadhi ya vipawa ulivyo navyo au sifa nzuri ulizo nazo.

 2. Pendezwa kikweli na wengine. Anza kwa kupendezwa na watu wachache tu. “Jambo rahisi kama vile kuwajulia watu hali au kuwauliza kuhusu kazi yao kunakuwezesha kuwajua vizuri zaidi,” anasema kijana fulani anayeitwa Jorge.

Unaweza kuziba pengo linalokutenganisha na vijana wenzako kwa kujenga daraja

 Dokezo: Usizungumze tu na watu wa umri wako. Baadhi ya urafiki wa karibu zaidi unaotajwa katika Biblia ulikuwa kati ya watu waliokuwa na tofauti kubwa sana ya umri, kama vile, Ruthu na Naomi, Daudi na Yonathani, na Timotheo na Paulo. (Ruthu 1:16, 17; 1 Samweli 18:1; 1 Wakorintho 4:17) Pia, kumbuka kwamba mazungumzo yanahusisha pande mbili, si upande mmoja tu. Watu hupenda watu wanaowasikiliza. Kwa hiyo, ikiwa wewe ni mwenye haya, kumbuka kwamba huhitaji kutawala mazungumzo!

 3. Jifunze kuwa na “hisia-mwenzi.” (1 Petro 3:8) Hata ikiwa hukubaliani na maoni ya mtu fulani, mwonyeshe subira na umruhusu azungumze. Kazia fikira mambo mnayokubaliana. Ukiona kwamba ni lazima ueleze maoni yako yanayotofautiana na yake, fanya hivyo kwa upole na kwa busara.

 Dokezo: Unapoongea na wengine, zungumza nao jinsi ambavyo ungependa wazungumze nawe. Kulalamika bila sababu au maneno ya utani yasiyofaa, matusi, au kuwaona wengine kuwa hawafai, huwafanya wakuepuke. Watakupenda zaidi ‘maneno yako yakiwa na neema sikuzote.’—Wakolosai 4:6.