Unachoweza kufanya

Uwe na maoni yanayofaa! Usikate tamaa eti kwa sababu unadhani kwamba huwezi kufanya vyema shuleni. Unapoanza kuwa na maoni yasiyofaa kuhusu uwezo wako, badili mtazamo wako na kujitahidi kuwa na maoni yanayofaa. Kwa mfano, wakati ambapo watu (huenda bila sababu yoyote nzuri) walipochambua uwezo wa Paulo wa kusema, alijibu: “Labda sina ufasaha wa lugha, lakini elimu ninayo.” (2 Wakorintho 10:10; 11:6, Biblia Habari Njema) Paulo alitambua udhaifu wake. Lakini alijua pia vipawa alivyokuwa navyo. Namna gani wewe? Una vipawa gani? Ikiwa hujui, kwa nini usimuulize mtu mzima unayemtumaini? Rafiki kama huyo anaweza kukusaidia utambue vipawa vyako na uvitumie kwa njia bora.

Uwe na mazoea mazuri ya kusoma. Hakuna njia ya mkato ya kupata mafanikio shuleni. Upende usipende, lazima usome. Huenda hata hupendi kusikia neno hilo. Hata hivyo, masomo yana faida. Ukitia bidii hata kidogo tu, unaweza kufurahia masomo. Hata hivyo, ili uwe na mazoea mazuri ya kusoma, unahitaji kupanga wakati wako. Kumbuka kwamba kusudi la kwenda shuleni ni kusoma. Ni kweli kwamba Biblia inasema kuna “wakati wa kucheka” na “wakati wa kurukaruka.” (Mhubiri 3:1, 4; 11:9) Kwa hiyo, kama vijana wengi, huenda ungependa kutenga wakati fulani kwa ajili ya tafrija. Hata hivyo, andiko la Mhubiri 11:4 linaonya hivi: “Anayeuangalia upepo hatapanda mbegu; naye anayetazama mawingu hatavuna.” Andiko hilo linatufunza nini? Masomo kwanza, mchezo baadaye. Usijali, unaweza kupata wakati wa kufanya yote mawili!

Kama vile kunyanyua vyuma kunaweza kujenga misuli yako, mazoea mazuri ya kujifunza yanaweza kukusaidia uboreshe masomo yako shuleni.