Hamia kwenye habari

Ngono

Ngono si mbaya lakini hisia za kutaka kufanya ngono zinahitaji kudhibitiwa. Unaweza kudhibitije hisia hizo katika ulimwengu wa watu wanaofikiria kuhusu ngono kupita kiasi?

Harassment and Assault

Nifanye Nini Nikisumbuliwa Kingono?

Jifunze kusumbuliwa kingono kunahusisha nini na jambo unalopaswa kufanya ikiwa umesumbuliwa.

Yale Ambayo Vijana Wanasema Kuhusu Kusumbuliwa Kingono

Ona yale ambayo vijana watano wanasema kuhusu kusumbuliwa kwa njia hiyo na unachopaswa kufanya ukipatwa na hali hiyo.

Napaswa Kujua Nini Kuhusu Kutendewa Vibaya Kingono?​—Sehemu ya 1: Tahadhari

Madokezo matatu yanaweza kukusaidia uepuke kutendewa vibaya kingono.

Napaswa Kujua Nini Kuhusu Kutendewa Vibaya Kingono?​—Sehemu ya 2: Kupata Msaada

Soma kuhusu waliotendewa vibaya kingono na ambao wamepata msaada.

The Bible’s View

Nitawaelezaje Wengine Msimamo Wangu Kuhusu Ngono?

Ukiulizwa, ‘Wewe bado ni bikira?’ je, unaweza kueleza msimamo wako kuhusu ngono kwa kutumia Biblia?

Jinsi ya Kuwaeleza Wengine Msimamo Wako Kuhusu Ngono

Hatimaye kila mtu huhitaji kuelezea msimamo wake. Tumia daftari hii kufafanua na kutetea msimamo wako.

Je, Ngono ya Mdomo Ni Ngono?

Je, msichana anaweza kupata mimba kwa sababu ya kushiriki ngono ya mdomo?

Je, Ni Kosa Kufanya Ngono Kati ya Watu wa Jinsia Moja?

Je, Biblia inafundisha kwamba watu wanaofanya ngono ya jinsia moja ni wabaya? Je, Mkristo anaweza kumpendeza Mungu ikiwa anavutiwa kingono na watu wa jinsia yake?

Eleza Imani Yako Kuhusu Ngono Kati ya Watu wa Jinsia Moja

Inaweza kuwa vigumu kuzungumzia habari zinazosababisha mabishano. Daftari litakusaidia kutayarisha maelezo yanayofaa ili kuzungumzia habari kuhusu ngono kati ya watu wa jinsia moja.

Je, Unavutiwa na Watu wa Jinsia Yako? Je, Hilo Linamaanisha Wewe Ni Shoga?

Je, kuna ubaya kuvutiwa na watu wa jinsia yako? Unapaswa kufanya nini?

Maintaining Virtue

Ninaweza Kufanya Nini Ili Kupinga Shinikizo la Kufanya Ngono?

Fikiria maoni yasiyo sahihi kuhusu ngono na pia mambo hakika. Makala hii inaweza kukusaidia kufanya maamuzi yanayofaa.

Ninawezaje Kupinga Kishawishi cha Kufanya Ngono Kabla ya Ndoa?

Kanuni tatu za Biblia zinaweza kukusaidia kupinga kishawishi hicho.

Nifanye Nini Ili Niache Kufikiria Kuhusu Ngono Muda Wote?

Unaweza kuchukua hatua zipi mawazo kuhusu ngono yanapoingia akilini?

Viapo vya Ubikira

Je, vitakusaidia uepuke kufanya ngono hadi utakapofunga ndoa?

Imarisha Azimio Lako: Ubikira

Daftari hili litakusaidia ufanye uamuzi mzuri, hata unaposhinikizwa.

Ninapaswa Kujua Nini Kuhusu Kutuma Ujumbe Mchafu?

Je, kuna mtu anayekushinikiza umtumie ujumbe mchafu? Kuna madhara gani ya kutuma ujumbe mchafu? Je, ni tendo lisilo na madhara la kumchezea mtu mwingine kimapenzi?

Kwa Nini Ujiepushe na Ponografia?

Ponografia na uvutaji wa sigara hufanana kwa njia ipi?

Jinsi ya Kujiepusha na Ponografia

Kwa nini programu ya kuchuja mambo unayotafuta katika Intaneti haitoshi?

Nifanye nini ikiwa ninapenda kutazama ponografia?

Biblia inaweza kukusaidia uelewe madhara ya ponografia.

Epuka tamaa Mbaya

Fanya zoezi hili, na uwazie simulizi la Biblia la Daudi na Bath-sheba. Tunajifunza masomo gani?

Ninaweza Kupinga Vishawishi Jinsi Gani?

Fikiria hatua tatu muhimu za kushinda tamaa mbaya.

Jinsi ya Kupinga Vishawishi

Wanaume na wanawake wa kweli wana uwezo wa kupinga vishawishi. Soma madokezo sita yanayoweza kukusaidia kuimarisha azimio lako la kuepuka mahangaiko yanayotokana na kukubali kushawishiwa.

Jinsi ya Kupinga Vishawishi

Yosefu aliposhawishiwa kuhusiana na maadili, ni nini kilichomsaidia kufanya lililo sawa?