Hamia kwenye habari

Hali ya Kiroho

Kuishi kulingana na viwango vya Biblia si rahisi lakini hiyo ndiyo njia bora zaidi ya maisha. Kwa nini tunasema hivyo?

Imani Katika Mungu

Vijana Wanazungumzia Sababu za Kuamini Mungu

Katika video hii yenye urefu wa dakika tatu, vijana wanazungumzia sababu zinazofanya wasadiki kwamba kuna Muumba.

Je, Inapatana na Akili Kuamini Kwamba Kuna Mungu?

Ona vijana wawili ambao walikabiliana na mashaka na kuimarisha imani yao.

Uumbaji au Mageuzi?​—Sehemu ya 1: Kwa Nini Nimwamini Mungu?

Je, ungependa kuwa na uhakika zaidi unapoeleza kwa nini unamwamini Mungu? Pata madokezo yanayoonyesha jinsi ya kumjibu mtu anayetilia shaka mambo unayoamini.

Uumbaji au Mageuzi?​—Sehemu ya 2: Kwa Nini Uchunguze Nadharia ya Mageuzi?

Mambo mawili ya msingi yanaonyesha kwa nini unapaswa kufanya hivyo.

Uumbaji au Mageuzi?​—Sehemu ya 3: Kwa Nini Uamini Uumbaji?

Je, ni lazima upinge sayansi ili uamini uumbaji?

Uumbaji au Mageuzi?​—Sehemu ya 4: Ninawezaje Kueleza Imani Yangu Kuhusu Uumbaji?

Huhitaji kujua habari nyingi sana za sayansi ili ueleze kwa nini unaamini kwamba ulimwengu uliumbwa. Tumia ukweli rahisi ulio katika Biblia.

Kwa Nini Ninamwamini Mungu?

Uwe tayari sikuzote kufafanua kwa heshima na bila woga mambo unayoamini.

Jinsi ya Kumkaribia Mungu

Kwa Nini Ninapaswa Kusali?

Je, kusali ni njia ya kutuliza akili, au kuna jambo lingine la ziada?

Jinsi ya Kuboresha Sala Zako

Daftari hili litakusaidia kuchunguza mambo unayosali na ubora wa mawasiliano yako na Mungu.

Kwa Nini Uhudhurie Mikutano Kwenye Jumba la Ufalme?

Mashahidi wa Yehova hufanya mikutano mara mbili kila juma katika majengo yao ya ibada yanayoitwa, Majumba ya Ufalme. Ni nini hutendeka huko, na utapata manufaa gani kwa kuhudhuria?

Ninawezaje Kuacha Kuishi Maisha Maradufu?

Hatua nne za kukusaidia kuacha kuishi maisha hayo ya kinafiki.

Jifunze Kutoka kwa Wahusika wa Biblia

Thamini Mambo Matakatifu!

Unaweza kuonyesha kwamba unathamini mambo matakatifu katika njia gani hususa?

Kubali kwa Unyenyekevu Unaporekebishwa

Unaweza kujifunza nini kutokana na jinsi Nathani alivyomfikia Daudi ili kumrekebisha?

Tetea Ibada ya Kweli!

Inapohusu ibada, ni katika nyanja zipi maishani unaweza kuonyesha ujasiri zaidi?

Mungu Amponya Hezekia

Soma hadithi hiyo ya Biblia ili uone jinsi unavyoweza kuboresha sala zako.

Waokolewa Kutoka Katika Tanuru ya Moto!

Jifunze faida ya kusimama imara unapofanya lililo sawa.

Mungu Alijibu Sala ya Nehemia

Jifunze kumhusu Nehemia, na uone jinsi alivyosaidiwa kukabiliana na upinzani.

Je, Utakuwa Mwenye Huruma?

Chunguza kwa undani mfano wa msamaria mwema, na uone mambo unayoweza kujifunza.

Kusoma na Kujifunza Biblia

Vijana Wanazungumzia Kuhusu Kusoma Biblia

Kwa kawaida kusoma si rahisi, lakini kusoma Biblia kuna manufaa. Vijana wanne wanaeleza jinsi wanavyonufaika kwa kusoma Biblia.

Biblia Inawezaje Kunisaidia?

Jibu linaweza kukusaidia kuwa na maisha yenye furaha zaidi.

Biblia Inaweza Kunisaidiaje?—Sehemu ya 1: Ichunguze Biblia Yako

Ukipata sanduku kubwa la zamani lenye hazina, je, hungependa kujua vitu vilivyomo ndani? Biblia ni kama sanduku hilo la hazina. Ina hazina nyingi sana.

Biblia Inaweza Kunisaidiaje?​—Sehemu ya 2: Fanya Usomaji wa Biblia Uwe Wenye Kufurahisha

Madokezo matano yanayoweza kufanya usomaji wa Biblia uwe halisi.

Biblia Inaweza Kunisaidiaje?—Sehemu ya 3: Faidika Kikamili Kutokana na Usomaji Wako wa Biblia

Madokezo manne yanayoweza kukusaidia kufaidika kikamili kutokana na usomaji wako wa Biblia.

Ukuzi wa Kiroho

Ninaweza Kuizoezaje Dhamiri Yangu?

Dhamiri yako inaonyesha wewe ni mtu wa aina gani na ni mambo gani yaliyo muhimu kwako. Dhamiri yako inasema nini kukuhusu?

Ninaweza Kurekebishaje Makosa Yangu?

Huenda suluhisho lisiwe gumu kama unavyofikiri.

Je, Nibatizwe?​—Maana ya Ubatizo

Ikiwa unafikiria kubatizwa, unapaswa kwanza kuelewa ubatizo unamaanisha nini.

Je, Nibatizwe?​—Kujitayarisha kwa Ajili ya Ubatizo

Tumia maswali haya ili kuchunguza ikiwa uko tayari kubatizwa.

Je, Nibatizwe?—Kwa Nini Ninasitasita Kubatizwa?

Ikiwa wazo la kujiweka wakfu kwa Yehova na kubatizwa linakufanya uwe na wasiwasi, makala hii itakusaidia kushinda woga huo.

Nitahitaji Kufanya Nini Baada ya Ubatizo?​—Sehemu ya 1: Dumisha Utendaji Wako wa Kiroho

Baada ya ubatizo, dumisha urafiki wako na Mungu. Endelea kujifunza Biblia, kusali, kuwaeleza wengine mambo unayoamini, na kuhudhuria mikutano ya Kikristo.

Nitahitaji Kufanya Nini Baada ya Ubatizo?​—Sehemu ya 2: Dumisha Utimilifu Wako

Ona jinsi unavyoweza kuishi kupatana na nadhiri yako ya kujiweka wakfu kwa Yehova.

Maisha Bora Zaidi

Je, ungependa kuishi maisha yenye kuthawabisha? Msikilize Cameron akieleza jinsi alivyopata maisha yenye kuridhisha mahali ambapo hakutarajia.