Hamia kwenye habari

Familia

Je, unashindwa kuelewana na wazazi wako? Je, ni vigumu kwako kushughulika na ndugu na dada zako? Biblia inaweza kukusaidia kukabiliana na matatizo hayo na matatizo mengine pia ambayo yanatokea katika familia.

Uhusiano na Wazazi

Nawezaje Kupatana na Wazazi Wangu?

Ona mambo haya matano yanayoweza kukusaidia kuepuka mizozo na kupunguza mabishano.

Ninaweza Kuzungumzaje na Wazazi Wangu?

Kuna faida nyingi kuliko unavyoweza kutambua.

Ninawezaje Kuzungumza na Wazazi Wangu?

Unawezaje kuwasiliana na wazazi wako wakati ambapo unahisi hutaki kuzungumza?

Ninaweza Kuzungumzaje na Wazazi Wangu Kuhusu Sheria Walizoweka?

Jifunze jinsi ya kuzungumza na wazazi wako kwa heshima na utashangaa kupata matokeo mazuri.

Je, Sheria za Nyumbani Zinahitajika?

Je, unahisi ni vigumu kwako kutii sheria walizoweka wazazi nyumbani? Ona mapendekezo ya kukusaidia kuwa na mtazamo unaofaa.

Kutafakari Kuhusu Sheria za Nyumbani

Tafakari kuhusu sheria ambazo ni vigumu kwako kutii.

Ninaweza Kuzungumzaje na Wazazi Wangu?

Mapendekezo haya yanaweza kufanya iwe rahisi zaidi kuzungumza na wazazi wako.

Vipi Ikiwa Nimevunja Sheria Fulani ya Nyumbani?

Huwezi kubadili jambo ulilofanya, lakini unaweza kuzuia hali isiwe mbaya zaidi. Makala hii itakusaidia kufanya hivyo.

Ninaweza Kufanya Nini Ili Wazazi Wangu Waniamini?

Hatua tatu zinazofaa zinazoweza kukusaidia upate uhuru zaidi.

Nifanye Nini Ili Nipate Uhuru Zaidi?

Wewe unafikiri kwamba uko tayari kutendewa kama mtu mzima, lakini wazazi wako hawaoni hivyo. Unaweza kuchukua hatua gani ili wakuamini zaidi?

Kwa Nini Wazazi Wangu Hawataki Nifurahie Maisha?

Je, nitoke kisiri na kwenda kujifurahisha, au nizungumze waziwazi na wazazi wangu?

Nifanye Nini Ikiwa Mzazi Wangu Ni Mgonjwa?

Vijana wengine pia wamekabili hali kama hiyo. Jifunze kilichowasaidia vijana wawili kukabiliana na hali kama hiyo.

Mzazi Anapokuwa Mgonjwa

Daftari hili litakusaidia kumtunza mzazi wako—na kujitunza mwenyewe.

Nifanye Nini Ikiwa Wazazi Wangu Wanataka Kutalikiana?

Unaweza kufanya nini ili kuepuka kuwa na huzuni, hasira, na chuki?

Maisha ya Nyumbani

Kwa Nini Nifanye Amani na Ndugu na Dada Yangu?

Unawapenda ndugu na dada zako, lakini wakati mwingine wanakukasirisha.

Kuwa na Uhusiano Mzuri Pamoja na Ndugu au Dada Zangu

Tumia daftari hili kutambua, kuchanganua na kusuluhisha ugomvi kati yako na ndugu au dada yako.

Ninawezaje Kupata Faragha Zaidi?

Je, inaonekana kana kwamba wazazi wako wanaingilia faragha yako? Kuna jambo lolote unaloweza kufanya ili usihisi kwamba faragha yako inaingiliwa?

Utafanya Nini ili Uwe na Faragha?

Ona jinsi unavyoweza kuwafanya wazazi wako wakuamini zaidi.

Je, Niko Tayari Kuondoka Nyumbani?

Ni maswali gani unayopaswa kufikiria kabla ya kufanya uamuzi huo muhimu?

Unapolazimika Kurudi Nyumbani

Umewahi kupata hali ngumu baada ya kuanza kujitegemea? Madokezo haya yatakusaidia uanze tena kujitegemea.