Daftari litakalokusaidia kuepuka kusitawisha hisia za kimapenzi kwa mtu ambaye hahisi hivyo kukuelekea.