Daftari litakalokusaidia kukabiliana na changamoto za kubalehe.