Daftari litakalokusaidia kuwa na usawaziko kuhusu mambo unayotazamia kufanya na yale unayotazamia wengine wafanye.