Daftari litakalokusaidia kutafakari kuhusu sheria za nyumbani na kuzizumgumzia na wazazi wako.