Hamia kwenye habari

Wanefili Walikuwa Nani?

Jibu la Biblia

 Wanefili walikuwa majitu yenye ukatili na yenye nguvu zinazopita za wanadamu. Walizaliwa na malaika waovu waliokuja duniani na kujichukulia wanawake katika siku za Noa. a

 Biblia inasema kwamba “wana wa Mungu wa kweli wakaanza kuona kwamba mabinti wa wanadamu ni warembo.” (Mwanzo 6:2) Hao ‘wana wa Mungu’ walikuwa viumbe wa kiroho waliomwasi Mungu ‘walipoacha makao yao yanayowafaa’ mbinguni, wakajivika miili ya kibinadamu, na “wakaanza kuwachukua wote waliowachagua ili wawe wake zao.”​—Yuda 6; Mwanzo 6:2.

 Watoto waliozaliwa kupitia njia hiyo isiyo ya asili hawakuwa wa kawaida. (Mwanzo 6:4) Wanefili walikuwa majitu na waliowaonea watu, waliwakandamiza, na kuijaza dunia ukatili. (Mwanzo 6:​13) Biblia inasema walikuwa “watu wenye nguvu wa nyakati za kale, wanaume maarufu.” (Mwanzo 6:4) Kutoka kwao dunia iliendelea kujaa ukatili na woga.​—Mwanzo 6:5; Hesabu 13:33. b

Maoni yasiyo sahihi kuhusu Wanefili

 Maoni yasiyo sahihi: Bado Wanefili wako hai duniani leo.

 Ukweli: Yehova alileta gharika ya maji iliyoangamiza ulimwengu huo wa kale wenye ukatili. Wanefili walifagiliwa mbali pamoja na watu wengine wote waovu. Tofauti na hilo, Noa na familia yake walipata kibali cha Yehova nao tu ndio waliokoka gharika hiyo.​—Mwanzo 6:9; 7:​12, 13, 23; 2 Petro 2:5.

 Maoni yasiyo sahihi: Baba za Wanefili walikuwa wanadamu.

 Ukweli: Baba zao wanaitwa “wana wa Mungu wa kweli.” (Mwanzo 6:2) Biblia inatumia maneno hayo inapozungumza kuhusu malaika. (Ayubu 1:6; 2:1; 38:7) Malaika walikuwa na uwezo wa kujivika miili ya kibinadamu. (Mwanzo 19:​1-5; Yoshua 5:​13-15) Mtume Petro alizungumza kuhusu “roho walio gerezani, ambao mwanzoni hawakuwa watiifu Mungu alipokuwa akingoja kwa subira katika siku za Noa.” (1 Petro 3:​19, 20) Akirejelea jambo hilohilo, Yuda, mwandikaji wa kitabu cha Biblia alieleza kwamba kuna malaika fulani ambao “hawakubaki mahali pao pa kwanza bali waliacha makao yao yanayowafaa.”​—Yuda 6

 Maoni yasiyo sahihi: Wanefili walikuwa malaika walioasi.

 Ukweli: Muktadha wa Mwanzo 6:4 unaonyesha kwamba Wanefili, hawakuwa malaika, lakini walikuwa uzao uliotokezwa baada ya malaika waliojivika miili ya kibinadamu kufanya ngono na wanawake. Baada ya malaika kuanza “kuwachukua wote waliowachagua ili wawe wake zao,” Yehova alisema kwamba baada ya miaka 120 atachukua hatua dhidi ya ulimwengu wa watu ambao hawakumwogopa Mungu wa wakati huo. (Mwanzo 6:​1-3) Simulizi hilo linaongezea kusema kwamba “siku hizo,” malaika hao waliojivika miili ya kibinadamu “waliendelea kufanya ngono na mabinti wa wanadamu” nao wakawazalia wana “wenye nguvu wa nyakati za kale,” ambao ndio Wanefili.​—Mwanzo 6:4.

a Inawezekana kwamba neno la Kiebrania linalotafsiriwa “Wanefili” linamaanisha “Waangushaji.” Kitabu Wilson’s Old Testament Word Studies kinasema neno hilo linamaanisha “kuwaangukia watu kwa ukatili na ukandamizaji, na kuwafanya waanguke.”

b Inaonekana kwamba wale wapelelezi Waisraeli wanaonukuliwa kwenye Hesabu 13:33 waliwaona watu ambao ukubwa wao uliwakumbusha masimulizi kuhusu Wanefili, ambao walikuwa wamekufa karne kadhaa mapema.​—Mwanzo 7:​21-​23.