Hamia kwenye habari

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Ubatizo Ni Nini?

Jibu la Biblia

Ubatizo unarejelea mtu kuzamishwa majini na kuinuliwa tena. * Hilo linatusaidia kuelewa kwa nini Yesu alibatizwa katika mto mkubwa. (Mathayo 3:13, 16) Vivyo hivyo, mwanamume Mwethiopia aliomba abatizwe walipofika “mahali penye maji.”Matendo 8:36-40.

Maana ya ubatizo

Biblia inalinganisha ubatizo na kuzikwa. (Waroma 6:4; Wakolosai 2:12) Ubatizo wa maji unawakilisha mtu kufa kutokana na mambo aliyokuwa akifanya maishani na kuanza maisha mapya akiwa Mkristo aliyejiweka wakfu kwa Mungu. Hatua zinazoongoza kwenye ubatizo pamoja na ubatizo wenyewe ni mpango wa Mungu wa kumsaidia mtu kupata dhamiri safi kwa msingi wa imani katika dhabihu ya Yesu Kristo. (1 Petro 3:21) Kwa hiyo, Yesu alifundisha kwamba wanafunzi wake wanapaswa kubatizwa.Mathayo 28:19, 20.

Je, ubatizo wa maji unasafisha dhambi?

Hapana. Biblia inafundisha kwamba tunaweza kuoshwa kutokana na dhambi kupitia damu ya Yesu iliyomwagwa. (Waroma 5:8, 9; 1 Yohana 1:7) Hata hivyo, ili mtu anufaike kutokana na dhabihu ya Yesu, anapaswa kumwamini Yesu, abadili njia yake ya maisha ili aishi kupatana na mafundisho ya Yesu, kisha abatizwe.Matendo 2:38; 3:19.

Je, Biblia inafundisha kuhusu ubatizo wa watoto?

Hapana, haifundishi jambo hilo. Wazo la kuwabatiza watoto halipatikani katika Biblia. Makanisa fulani hufanya sherehe ya kuwabatiza watoto (kwa kuwamiminia au kuwamwagilia maji kichwani) na kuwapa majina. Ubatizo wa Kikristo ni kwa ajili ya watu walio na umri wa kutosha kuelewa na kuamini “habari njema ya ufalme wa Mungu.” (Matendo 8:12) Unahusianishwa na kusikiliza neno la Mungu, kulikubali, na kutubu—mambo ambayo mtoto hawezi kufanya.Matendo 2:22, 38, 41.

Mbali na hilo, Biblia inaonyesha kwamba Mungu huwaona watoto wadogo wa Wakristo kuwa watakatifu, au safi machoni pake, kwa sababu ya uaminifu wa wazazi wao. (1 Wakorintho 7:14) Ikiwa ubatizo wa watoto ni halali, basi watoto hao hawangehitaji kutegemea kibali ambacho mtu mwingine anaonyeshwa. *

Maoni yasiyo sahihi kuhusu ubatizo wa Kikristo

Uwongo: Kumimina au kummwagilia mtu maji ni njia inayofaa badala ya kumzamisha kabisa.

Ukweli: Matukio yote ya ubatizo unaotajwa katika Biblia yalihusisha kuzamisha. Kwa mfano, mwanafunzi Filipo alipombatiza mwanamume Mwethiopia, ‘walishuka na kuingia ndani ya maji’ kwa ajili ya ubatizo huo. Baadaye, ‘walipanda kutoka ndani ya maji.’Matendo 8:36-39. *

Uwongo: Biblia inaposema kwamba nyumba nzima ilibatizwa, inamaanisha watoto pia walitiwa ndani. Kwa mfano, inasema hivi kuhusu mlinzi wa jela huko Filipi: “Wote, yeye na walio wake wakabatizwa.”Matendo 16:31-34.

Ukweli: Simulizi kuhusu kugeuzwa imani kwa mlinzi huyo wa jela linaonyesha kwamba wale waliobatizwa walielewa “neno la Yehova” na kwamba ‘wakashangilia sana.’ (Matendo 16:32, 34) Mambo hayo yanatusaidia kufikia mkataa kwamba watoto wowote waliokuwepo katika nyumba ya mlinzi huyo wa jela hawangeweza kubatizwa, kwa sababu hawangeweza kuelewa neno la Yehova.

Uwongo: Yesu alifundisha kwamba watoto wadogo wanabatizwa kwa kusema kwamba Ufalme ni wa watoto wachanga.Mathayo 19:13-15; Marko 10:13-16.

Ukweli: Yesu hakuwa akizungumzia ubatizo aliposema maneno hayo. Badala yake, alikuwa akionyesha kwamba wale wanaostahili kuingia katika Ufalme wa Mungu wanapaswa kuwa kama watoto—wapole na wenye kufundishika.Mathayo 18:4; Luka 18:16, 17.

^ fu. 3 Shina la neno la Kigiriki linalotafsiriwa “ubatizo” linamaanisha “kuchovya.” Ona kitabu Theological Dictionary of the New Testament, Buku la Kwanza, ukurasa wa 529.

^ fu. 10 Kulingana na kitabu The International Standard Bible Encyclopedia, “hakuna sehemu katika A[gano] J[ipya] inayounga mkono ubatizo wa watoto.” Pia inataja kwamba zoea hilo lilitokana na “mawazo yenye makosa na yaliyotiwa chumvi kuhusu thamani ya ubatizo,” yaani, kwamba ubatizo unasafisha dhambi kabisa.—Buku la 1, ukurasa wa 416-417.

^ fu. 13 Kitabu New Catholic Encyclopedia kinasema hivi chini ya kichwa “Ubatizo (katika Biblia)”: “Ni wazi kwamba ubatizo uliofanywa katika Kanisa la mapema ulikuwa wa kuzamisha watu katika maji.”—Buku la 2, ukurasa wa 59.