Jibu la Biblia

Tunapaswa kusali kwa Mungu katika jina la Yesu kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ambayo Mungu ameandaa ya kumfikia. Yesu alisema: “Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.” (Yohana 14:6) Yesu pia aliwaambia hivi mitume wake waaminifu: “Kwa kweli kabisa ninawaambia, Mkimwomba Baba jambo lolote atawapa katika jina langu.”—Yohana 16:23.

Sababu zaidi kwa nini tusali katika jina la Yesu

  • Tunamheshimu Yesu na Baba yake, Yehova Mungu.—Wafilipi 2:9-11.

  • Tunaonyesha kwamba tunathamini kifo cha Yesu kuwa uandalizi ambao Mungu amefanya ili tupate wokovu.—Mathayo 20:28; Matendo 4:12.

  • Tunatambua daraka la Yesu akiwa Mpatanishi, au Mwombezi, kati ya Mungu na wanadamu.—Waebrania 7:25.

  • Tunaheshimu huduma ya Yesu akiwa Kuhani Mkuu ambaye anaweza kutusaidia kuwa na uhusiano mzuri na Mungu.—Waebrania 4:14-16.