Hamia kwenye habari

Malaika Ni Nani?

Jibu la Biblia

 Malaika ni viumbe walio na nguvu na uwezo mkubwa kuliko wanadamu. (2 Petro 2:​11) Wanaishi mbinguni, au katika makao ya kiroho, makao ambayo yako nje ya ulimwengu halisi. (1 Wafalme 8:​27; Yohana 6:​38) Hivyo, wanatajwa kuwa roho.​—1 Wafalme 22:21; Zaburi 18:10.

Malaika wanatoka wapi?

 Mungu alimtumia Yesu kuwaumba malaika. Biblia inasema Yesu ndiye “mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote.” Ikifafanua jinsi Mungu alivyomtumia Yesu katika uumbaji, Biblia inasema hivi: “Kwa njia yake [Yesu] vitu vingine vyote viliumbwa mbinguni na duniani, vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana,” kutia ndani malaika. (Wakolosai 1:13-17) Malaika hawaoi wala kuzaa. (Marko 12:25) Badala yake, kila mmoja wa “wana wa Mungu wa kweli” aliumbwa.​—Ayubu 1:6.

 Malaika waliumbwa zamani sana, kabla ya dunia kuumbwa. Mungu alipoiumba dunia, malaika “wakaanza kupaaza sauti kwa kushangilia.”​—Ayubu 38:4-7.

Kuna malaika wangapi?

 Biblia haitoi idadi hususa, lakini inaonyesha kwamba ni wengi sana. Kwa mfano, mtume Yohana alipata maono ya mamia ya mamilioni ya malaika.​—Ufunuo 5:11.

Je, malaika wana majina na utu wao wenyewe?

 Ndiyo. Biblia inataja majina ya malaika wawili: Mikaeli na Gabrieli. (Danieli 12:1; Luka 1:​26) a Malaika wengine walikiri kwamba wana majina, lakini hawakuyasema.​—Mwanzo 32:29; Waamuzi 13:17, 18.

 Malaika wana nyutu zao binafsi. Wanaweza kuwasiliana kati yao. (1 Wakorintho 13:1) Wana uwezo wa kufikiri na wanaweza kumsifu Mungu. (Luka 2:​13, 14) Pia, wana uhuru wa kujiamulia kati ya mema na mabaya. Hilo lilionekana wazi baadhi yao walipotenda dhambi kwa kujiunga na Shetani Ibilisi alipomwasi Mungu.​—Mathayo 25:41; 2 Petro 2:4.

Je, malaika wana vyeo tofauti-tofauti?

 Ndiyo. Malaika mkuu zaidi katika nguvu na mamlaka ni Mikaeli, yule malaika mkuu. (Yuda 9; Ufunuo 12:7) Maserafi ni malaika wenye cheo cha juu walio karibu na kiti cha ufalme cha Yehova. (Isaya 6:​2, 6) Makerubi ni kikundi kingine cha malaika walio na cheo cha juu na mapendeleo ya pekee. Kwa mfano, makerubi walilinda njia ya kwenda kwenye bustani ya Edeni baada ya Adamu na Hawa kufukuzwa kutoka humo.​—Mwanzo 3:​23, 24.

Je, malaika huwasaidia watu?

 Ndiyo, Mungu huwatumia malaika wake waaminifu kuwasaidia watu leo.

Je, kila mmoja wetu ana malaika wa kumlinda?

 Ingawa malaika wanahangaikia hali ya kiroho ya watumishi wa Mungu, hilo halimaanishi kwamba kila mmoja wetu ana malaika mlinzi aliyepewa mgawo na Mungu wa kumlinda. b (Mathayo 18:10) Malaika hawawalindi watumishi wa Mungu kutokana na kila jaribu au kila kishawishi. Biblia inaonyesha kwamba mara nyingi Mungu “ataifanya pia njia ya kutokea” kwa kumpa mtu hekima na nguvu za kuvumilia.​—1 Wakorintho 10:12, 13; Yakobo 1:​2-5.

Maoni yasiyo sahihi kuhusu malaika

 Maoni yasiyo sahihi: Malaika wote ni wazuri.

 Ukweli: Biblia inazungumza kuhusu “majeshi ya roho waovu katika mahali pa kimbingu” na “malaika waliofanya dhambi.” (Waefeso 6:​12; 2 Petro 2:4) Malaika hao waovu ni roho waovu, ambao walijiunga na Shetani katika kumwasi Mungu.

 Maoni yasiyo sahihi: Malaika hawawezi kufa.

 Ukweli: Malaika waovu, kutia ndani Shetani Ibilisi, wataangamizwa.​—Yuda 6.

 Maoni yasiyo sahihi: Watu huwa malaika wanapokufa.

 Ukweli: Mungu aliwaumba malaika wakiwa viumbe wa aina yake, wao si wanadamu waliofufuliwa. (Wakolosai 1:​16) Watu ambao wanafufuliwa waishi mbinguni wanapokea zawadi ya uhai usioweza kufa kutoka kwa Mungu. (1 Wakorintho 15:53, 54) Watakuwa na cheo cha juu kuliko malaika.​—1 Wakorintho 6:3.

 Maoni yasiyo sahihi: Malaika waliumbwa ili kuwatumikia wanadamu.

 Ukweli: Malaika wanatii amri za Mungu, si zetu. (Zaburi 103:20, 21) Hata Yesu alisema kwamba angemwomba Mungu msaada, hangewaomba malaika moja kwa moja.​—Mathayo 26:53.

 Maoni yasiyo sahihi: Tunaweza kusali kwa malaika ili tupate msaada.

 Ukweli: Kusali kwa Mungu ni sehemu ya ibada, ambayo tunapaswa kumpa Yehova Mungu peke yake. (Ufunuo 19:10) Tunapaswa kusali kwa Mungu tu, kupitia Yesu.​—Yohana 14:6.

a Tafsiri fulani za Biblia zinatumia neno “Lusifero” kwenye Isaya 14:12, jina ambalo watu fulani wanasema kuwa ni jina la malaika aliyekuja kuwa Shetani Ibilisi. Hata hivyo, neno la awali la Kiebrania lililotumiwa katika mstari huo linamaanisha “mwenye kung’aa.” Muktadha unaonyesha kwamba neno hili linawakilisha, si Shetani, lakini utawala wa Babiloni ambao Mungu alisema angeunyenyekeza kwa sababu ya kiburi chake. (Isaya 14:​4, 13-​20) Maneno “mwenye kung’aa” yalitumiwa kudhihaki utawala wa Babiloni baada ya kuangushwa.

b Watu fulani wamefikiri kwamba kisa cha Petro kufunguliwa kutoka gerezani kilimaanisha kwamba Petro alikuwa na malaika mlinzi. (Matendo 12:​6-​16) Hata hivyo, wanafunzi waliposema “malaika [wa Petro],” huenda walifikiri kimakosa kwamba malaika aliyemwakilisha Petro ndiye aliyekuja kwao na si Petro mwenyewe.