Jibu la Biblia

Ndiyo, atajibu. Biblia na pia masimulizi ya watu yanaonyesha kwamba Mungu hujibu sala. Biblia inasema: “[Mungu] atawatimizia wale wanaomwogopa tamaa yao, naye atakisikia kilio chao cha kuomba msaada, naye atawaokoa.” (Zaburi 145:19) Ili Mungu ajibu sala zako inategemea kwa kiasi kikubwa wewe.

Mambo yaliyo muhimu kwa Mungu

  • Tunapaswa kusali kwa Mungu na si kwa Yesu, Maria, watakatifu, malaika, au sanamu. Yehova Mungu peke yake ndiye “msikiaji wa sala.Zaburi 65:2.

  • Tunapaswa kusali kupatana na mapenzi au matakwa ya Mungu yanayopatikana katika Biblia.1 Yohana 5:14.

  • Tunapaswa kusali katika jina la Yesu, na hivyo kutambua mamlaka yake. Yesu alisema: “Hakuna anayekuja kwa Baba ila kupitia kwangu.”—Yohana 14:6.

  • Tunapaswa kusali kwa imani, tukiomba imani zaidi ikiwa tunaihitaji.Mathayo 21:22; Luka 17:5.

  • Tunapaswa kuwa wanyenyekevu na wanyofu. Biblia inasema: “Yehova yuko juu, hata hivyo yeye humwona mnyenyekevu.Zaburi 138:6.

  • Tunapaswa kusali bila kuacha. Yesu alisema: “Endeleeni kuomba, nanyi mtapewa.Luka 11:9.

Mambo yasiyo muhimu kwa Mungu

  • Rangi au taifa lako. “Mungu hana ubaguzi, bali katika kila taifa mtu ambaye anamwogopa na kutenda uadilifu anakubalika kwake.Matendo 10:34, 35.

  • Kikao chako unaposali. Unaweza kusali kwa Mungu ukiwa umeketi, umeinama chini, umepiga magoti, au umesimama.1 Mambo ya Nyakati 17:16; Nehemia 8:6; Danieli 6:10; Marko 11:25.

  • Iwe unasali kwa sauti au kimyakimya. Mungu hujibu hata sala za kimyakimya ambazo watu wengine hawasikii.Nehemia 2:1-6.

  • Iwe mahangaiko yako ni makubwa au madogo. Mungu anakutia moyo ‘umtupie mahangaiko yako yote juu yake, kwa sababu yeye anakujali wewe.1 Petro 5:7.