Hamia kwenye habari

Kuzimu Ni Nini? Je, Ni Mahali pa Mateso ya Milele?

Kuzimu Ni Nini? Je, Ni Mahali pa Mateso ya Milele?

Jibu la Biblia

Biblia fulani zinatumia neno “kuzimu” zinaporejelea neno la Kiebrania “Sheoli” na neno la Kigiriki “Hadesi” ambayo yanamaanisha kaburi. (Zaburi 16:10; Matendo 2:​27) Watu wengi wanaamini kuna moto wa mateso, kama inavyoonyeshwa kwenye michoro ya kidini iliyo katika habari hii. Hata hivyo, Biblia haifundishi hivyo.

  1. Wale walio kuzimu hawajui jambo lolote na hivyo hawahisi maumivu yoyote. “Hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima, huko kuzimu uendako wewe.”​—Mhubiri 9:​10. Union Version.

  2. Watu wema huenda kuzimu. Wanaume waaminifu Yakobo na Ayubu walitarajia kwenda kuzimu.​—Mwanzo 37:35; Ayubu 14:13.

  3. Adhabu ya dhambi ni kifo, wala si kuteseka kwenye moto wa mateso. “Yeye ambaye amekufa ameondolewa hatia ya dhambi yake.”​—Waroma 6:7.

  4. Fundisho la mateso ya milele halipatani na sifa ya Mungu ya haki. (Kumbukumbu la Torati 32:4) Mwanadamu wa kwanza, Adamu alipotenda dhambi, Mungu alimwambia kwamba adhabu yake itakuwa kumwondoa asiwepo: “Kwa maana wewe ni mavumbi nawe utarudi mavumbini.” (Mwanzo 3:​19) Mungu angekuwa anasema uwongo ikiwa kwa kweli alikuwa anamtupa kwenye moto wa mateso.

  5. Wazo la kuwatesa watu milele halipo moyoni mwa Mungu. Wazo la kwamba Mungu atawaadhibu watu kwenye moto wa mateso ni kinyume kabisa na fundisho la Biblia kwamba “Mungu ni upendo.”​—1 Yohana 4:8; Yeremia 7:​31.