Hamia kwenye habari

Biblia

Chanzo na Usahihi

Biblia Ni Nini?

Anza safari yako yenye kustaajabisha ya kuchunguza ujumbe kutoka kwa Mungu unaoitwa neno la Mungu.

Je, Biblia Ni Kitabu Chenye Hekima ya Wanadamu?

Ona kile ambacho Biblia yenyewe inasema.

Je, Biblia Ni Kitabu Kutoka kwa Mungu?

Waandikaji wengi wa Biblia wanasema kwamba mambo waliyoandika yalitoka kwa Mungu. Kwa nini?

Je, Musa Aliandika Biblia?

Musa alitumiwa kuandika Biblia. Biblia iliandikwa na watu wangapi?

Je, Kweli Tunaweza Kujua Ni Nani Aliyeandika Biblia?

Waandikaji wa Biblia wanadai kwamba waliongozwa na Mungu walipokuwa wakiandika. Tunawezaje kuamini mambo yaliyoandikwa?

Je, Biblia Imebadilishwa au Kupotoshwa?

Kwa kuwa Biblia ni kitabu cha zamani sana, tunawezaje kuwa na uhakika kwamba ujumbe wake umehifadhiwa kwa usahihi?

Mungu Alianza Lini Kuumba Ulimwengu?

Jibu linapatikana kupitia namna maneno “mwanzo” na “siku” yanavyotumiwa katika kitabu cha Mwanzo.

Je, Sayansi Inapatana na Biblia?

Je, kuna makosa ya kisayansi katika Biblia?

Je, Biblia Inafundisha Kwamba Dunia Ni Tambarare?

Je, kitabu hicho cha zamani ni sahihi?

Je, Biblia Ni Kitabu cha Wazungu?

Waandikaji wa Biblia walizaliwa wapi, walitoka katika sehemu gani ya dunia?

Masimulizi Yanayomhusu Yesu Yaliandikwa Lini?

Vitabu vya Injili viliandikwa muda gani baada ya kifo cha Yesu?

Kusoma na Kuelewa Biblia

Unawezaje Kuielewa Biblia?

Bila kujali malezi yako, unaweza kuelewa ujumbe wa Mungu ulio katika Maandiko Matakatifu.

Je, Biblia Inajipinga Yenyewe?

Chunguza mambo fulani katika Biblia yanayoifanya Biblia ionekane kuwa inajipinga yenyewe na kanuni unazoweza kutumia ili uelewe waziwazi mistari ya Biblia.

Neno la Mungu—Ni Nani au Ni Nini?

Kama linavyotumiwa katika Biblia, Neno hilo lina zaidi ya maana moja.

Ni Nini Maana ya “Jicho kwa Jicho”?

Je, kuwepo kwa sheria ya “jicho kwa jicho” kunamaanisha kwamba watu wanaruhusiwa kuchukua sheria mikononi mwao?

Zile Amri Kumi za Mungu Ni Nini?

Zilipewa nani? Je, Wakristo wanatazamiwa kuzishika?

Kuwa “Msamaria Mwema” Kunamaanisha Nini?

Kwa njia yenye kupendeza, Yesu alitumia hadithi hii kuwafundisha watu jinsi ya kuwatendea wengine, licha ya malezi, jamii, au taifa lao.

Torati Ni Nini?

Ni nani aliyeiandika? Je, mafundisho yake ni ya milele, hataacha kufuatwa?

Unabii na Ishara

Unabii Ni Nini?

Je, unabii wote ulioongozwa na Mungu hutabiri wakati ujao? Si nyakati zote.

Je, Unabii wa Kimasihi Unathibitisha Kwamba Yesu Alikuwa Ndiye Masihi?

Je, mtu zaidi ya mmoja angeweza kutimiza unabii wa Kimasihi?

Namba Zina Maana Gani Katika Biblia? Je, Biblia Inakubali Ubashiri Kwa Kutumia Namba?

Fikiria baadhi ya namba zenye maana ya mfano katika Biblia, na utapata kwamba ni tofauti na zoea la ubashiri kwa kutumia namba.

Mfuatano wa Matukio Katika Biblia Unaonyesha Nini Kuhusu Mwaka wa 1914?

Unabii kuhusu zile “nyakati saba” katika Danieli sura ya 4 unaelekeza kwenye kipindi kigumu sana cha utawala wa wanadamu.

Kitabu cha Ufunuo​—Kinamaanisha Nini?

Kitabu chenyewe kinasema kwamba wale wanaosoma, wanaoelewa, na kutenda kupatana na mambo yaliyoandikwa humo watakuwa na furaha kwa kufanya hivyo.

“Alfa na Omega” Ni Nani au Ni Nini?

Kwa nini jina hilo la cheo linafaa?

Yerusalemu Jipya Ni Nini?

Jiji hilo la pekee linakuhusuje?

Mnyama-Mwitu Mwenye Vichwa Saba Anayetajwa Kwenye Ufunuo Sura ya 13 Anawakilisha Nini?

Mnyama-mwitu huyo ana mamlaka, nguvu, na kiti cha ufalme. Unabii wa Biblia unafunua nini kingine kumhusu?

Mnyama-Mwitu Mwenye Rangi Nyekundu wa Ufunuo Sura ya 17 Ni Nini?

Mambo sita ya kukusaidia kumtambulisha mnyama-mwitu.

Nambari 666 Inamaanisha Nini?

Biblia inafunua maana ya nambari 666 na ile alama ya mnyama-mwitu.

Babiloni Mkubwa Ni Nani?

Biblia inasema kuwa ni kahaba na jiji pia.

Ziwa la Moto Ni Nini? Je, Ni Sawa na Moto wa Mateso au Gehena?

Yesu ana ‘funguo za kuzimu’ au, moto wa mateso, lakini je, ana funguo za ziwa la moto?

Yule Tajiri na Lazaro Walikuwa Nani?

Je, mfano wa Yesu unafundisha kwamba watu wema wanaenda mbinguni na wabaya wanateswa katika moto wa mateso?

Mwisho wa Ulimwengu

Ni Nini Ishara ya “Siku za Mwisho”?

Biblia ilitabiri mambo mengi ambayo yangetukia wakati uleule na kuwasaidia watu kutambua siku za mwisho.

Je, Biblia Ilitabiri Mitazamo na Matendo ya Watu Leo?

Biblia ilitabiri kwamba watu wangezidi kuwa wabaya.

Dhiki Kuu Ni Nini?

Utabiri kuhusu siku za mwisho unasema kwamba kutakuwa na wakati wa taabu ambao wanadamu hawajawahi kuona. Tunaweza kutazamia nini?

Vita vya Har-Magedoni Ni Nini?

Neno Har-Magedoni linapatikana mara moja tu katika Biblia, lakini vita vinavyorejelewa vinazungumziwa katika Biblia nzima.

Je, Dunia Itaharibiwa?

Biblia inaeleza waziwazi kusudi la Mungu kwa sayari yetu.

Mwisho wa Ulimwengu Utakuja Lini?

Ili kupata jibu, ni muhimu kuelewa, kulingana na maoni ya Biblia ni nini ambacho kitakwisha.

Ufalme wa Mungu Utatimiza Nini?

Jifunze mambo unayoweza kutazamia serikali ya Mungu itakapoanza kuitawala dunia.

Watu, Maeneo, na Vitu

Wanawake Katika Biblia​—Tunaweza Kujifunza Nini Kutoka Kwao?

Ona tofauti iliyopo kati ya wanawake wa hawa pekee katika Biblia na wengine walio waovu kabisa.

Je, Maria Ni Mama ya Mungu?

Maandiko Matakatifu na historia ya Ukristo zinaonyesha ikiwa fundisho hilo ni la kweli.

Bikira Maria​—Biblia Inasema Nini Kumhusu?

Watu fulani wanadai kwamba Yesu alizaliwa na bikira ambaye hakuwa na dhambi. Je, Biblia inaunga mkono fundisho hilo?

Yohana Mbatizaji Alikuwa Nani?

Alikuwa na ujumbe wa kinabii ambao ulitayarisha mioyo ya Wayahudi wengine ili waweze kumtambua Masihi.

Maria Magdalene Alikuwa Nani?

Imani fulani kumhusu haziungwi mkono na Biblia.

“Wanaume Watatu Wenye Hekima” Walikuwa Nani? Je, walifuata “Nyota” ya Bethlehemu?

Majina kadhaa yanayotumiwa katika desturi za Krismasi hayapatikani katika Biblia.

Biblia Inasema Nini Kumhusu Danieli?

Mungu alimpa maono kuhusu matukio yanayotokea leo.

Mke wa Kaini Alikuwa Nani?

Kuchanganua Maandiko kunatusaidia tupate jibu lenye kuridhisha la swali hilo.

Simulizi la Noa na Gharika Kuu​—Je, Ni Hekaya Tu?

Biblia inasema kwamba kuna wakati ambapo Mungu alileta gharika kuu iliyoharibu waovu. Ni mambo gani hakika yanayotajwa katika Biblia kuthibitisha kwamba ilitoka kwa Mungu?

Sanduku la Agano Ni Nini?

Mungu aliamuru Waisraeli wa kale watengeneze chombo hicho. Kusudi lake lilikuwa nini?

Je, Sanda ya Turin Ndicho Kitambaa Ambacho Yesu Alifungwa Alipozikwa?

Mambo matatu muhimu kuhusu sanda hiyo yatakusaidia upate jibu.

Biblia Inasema Nini Kuhusu Dinosa?

Je, inapatana na sayansi?

Je, Mungu Alitumia Mageuzi Kuumba Aina Mbalimbali za Uhai?

Hakuna chochote katika Biblia kinachopingana na mambo ambayo wanasayansi wamejionea kwamba mabadiliko hutokea katika aina mbalimbali za viumbe.

Thamani Halisi

Je, Biblia Inaweza Kunisaidia Kuwa na Familia Yenye Furaha?

Shauri lenye hekima kutoka kwenye Biblia tayari limewasaidia mamilioni ya wanaume na wanawake kuwa na familia zenye furaha.

Biblia Inasema Nini Kuhusu Urafiki?

Marafiki wazuri husaidiana kutokeza sifa nzuri. Chagua rafiki zako kwa uangalifu!

Yesu Alisema Tunapaswa Kuwatendeaje Wengine?

Yesu alipotoa ile Kanuni Bora alikuwa akizungumzia jinsi ya kuwatendea watu wote kutia ndani maadui wa mtu.

Inamaanisha Nini “Kuwapenda Adui” Zetu?

Inaweza kuwa vigumu kufuata maneno hayo ya Yesu ambayo ni rahisi lakini yenye uzito.

Ninaweza Kufanyaje Maamuzi Mazuri?

Madokezo sita yanayotegemea kanuni za Biblia yanaweza kukusaidia kupata hekima na uelewaji.

Ninaweza Kupata Wapi Tumaini?

Chanzo kinachotegemeka kinaweza kuboresha maisha yako sasa na kukupa uhakika kwa ajili ya wakati ujao.

Je, Pesa Ndio Chanzo cha Uovu Wote?

Usemi “pesa ndio chanzo cha uovu wote” hutumiwa na watu wengi lakini si nukuu kamili la Biblia.

Matatizo ya Pesa na Madeni—Je, Biblia Inaweza Kukusaidia?

Pesa haziwezi kununua furaha, lakini kanuni nne za Biblia zinaweza kukusaidia utatue matatizo yako ya kifedha.

Je, Biblia Inaweza Kunisaidia Ikiwa Nina Ugonjwa wa Kudumu?

Ndiyo! Jifunze kuhusu hatua tatu zinazoweza kukusaidia kukabiliana na ugonjwa wa kudumu.

Biblia Inasema Nini Kuhusu Kulipiza Kisasi?

Ushauri wa Biblia umewasaidia watu wengi kushinda tamaa ya kulipiza kisasi.

Biblia Inasema Nini Kuhusu Hasira?

Je, kuna wakati ambapo huenda kukawa na sababu zinazofaa za kukasirika? Unapaswa kufanya nini unapoanza kupandwa na hasira?

Je, Biblia Inaweza Kunisaidia Nikishuka Moyo?

Kuna mambo matatu ambayo Mungu huandaa kwa ukarimu ili kukusaidia ukabiliane na kushuka moyo.

Je, Dini, Mungu, au Biblia Inaweza Kukusaidia Uhisi Vizuri Kuhusu Maisha Yako?

Jifunze jinsi urafiki pamoja na Mungu unavyoweza kuboresha maisha yako sasa na wakati ujao.

Biblia Inasema Nini Kuhusu Kujipenda Mwenyewe?

Yesu alisema: “Lazima umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe.” Alimaanisha nini?