Jibu la Biblia

“Kitabu cha uzima,” pia huitwa “kitabu cha kukunjwa cha uzima” au “kitabu cha kumbukumbu,” kina majina ya watu ambao watapata zawadi ya uzima wa milele. (Ufunuo 3:5; 20:12; Malaki 3:16) Mungu anaamua majina hayo kwa kutegemea imani na ushikamanifu wao kwake.​—Yohana 3:16; 1 Yohana 5:3.

Mungu amewaweka katika kumbukumbu watumishi wake waaminifu, kana kwamba anaandika majina yao kwenye kitabu, “tangu kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu” wa wanadamu. (Ufunuo 17:8) Inaonekana kwamba jina la mwanamume mwaminifu Abeli, lilikuwa la kwanza kuandikwa katika kitabu hicho cha uzima. (Waebrania 11:4) Kitabu hicho si orodha tu ya majina, badala yake kinaonyesha kwamba Yehova ni Mungu mwenye upendo ambaye “anawajua walio wake.”—2 Timotheo 2:19; 1 Yohana 4:8.

Je, majina yanaweza kufutwa kutoka katika “kitabu cha uzima”?

Ndiyo. Mungu alisema hivi kuhusu Israeli la kale “Yeyote ambaye amenitendea dhambi, nitamfutilia mbali kutoka katika kitabu changu.” (Kutoka 32:33) Lakini ikiwa tutaendelea kuwa waaminifu, majina yetu yatabaki kwenye “kitabu cha kukunjwa cha uzima.”​—Ufunuo 20:12.