Jibu la Biblia

Biblia, ambayo pia huitwa Maandiko Matakatifu, ina maneno mengi ya hekima. Hata hivyo, ona jinsi inavyosema: “Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu.” (2 Timotheo 3:16) Kuna uthibitisho mwingi unaounga mkono jambo hilo. Fikiria mambo yafuatayo:

  • Hakuna mtu ambaye amefaulu kupinga usahihi wa historia ya Biblia.

  • Waandishi wa Biblia walikuwa wanaume wanyoofu ambao waliandika bila kupendelea. Unyoofu wao unathibitisha kwamba maandishi yao ni ya kweli.

  • Biblia ina kichwa kimoja kikuu: kutetewa kwa haki ya Mungu ya kutawala wanadamu na utimizo wa kusudi lake kupitia Ufalme wake wa Mbinguni.

  • Ingawa iliandikwa maelfu ya miaka iliyopita, Biblia haina mawazo ya uwongo ya kisayansi ambayo yalikubaliwa na watu wengi nyakati za kale.

  • Hati za kihistoria zilizoandikwa zinathibitisha kwamba unabii wa Biblia, au utabiri wake, ulitimizwa.