Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 SURA YA 110

Siku ya Mwisho ya Yesu Hekaluni

Siku ya Mwisho ya Yesu Hekaluni

MATHAYO 23:25–24:2 MARKO 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • YESU AZIDI KUWASHUTUMU VIONGOZI WA KIDINI

  • HEKALU LITAHARIBIWA

  • MJANE MASKINI ACHANGIA SARAFU MBILI NDOGO

Katika siku ya mwisho ya Yesu hekaluni, anaendelea kufunua hadharani unafiki wa waandishi na Mafarisayo akiwaita wanafiki. Anatumia lugha ya mfano, akisema: “Mnasafisha upande wa nje wa kikombe na wa sahani, lakini ndani vimejaa pupa na kutojizuia. Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe na sahani ili upande wa nje uwe safi pia.” (Mathayo 23:25, 26) Ingawa Mafarisayo wako makini kuhusu usafi wa kisherehe na jinsi wanavyoonekana kwa nje, wanapuuza utu wa ndani nao wanakosa kusafisha mioyo yao ya mfano.

Pia, wanaonyesha unafiki wao kupitia jinsi walivyo tayari kujenga na kupamba makaburi ya manabii. Lakini kama Yesu anavyosema, wao “ni wana wa wale waliowaua manabii.” (Mathayo 23:31) Wamethibitisha hivyo kupitia jitihada zao za kumuua Yesu.—Yohana 5:18; 7:1, 25.

Kisha Yesu anataja kitakachowapata viongozi hao wa kidini ikiwa hawatatubu: “Ninyi nyoka, wana wa nyoka, mtaikimbiaje hukumu ya Gehena?” (Mathayo 23:33) Bonde la Hinomu lililo hapo karibu hutumiwa kuteketeza takataka, mfano huo unaonyesha uharibifu wa milele unaowasubiri waandishi na Mafarisayo waovu.

Wanafunzi wa Yesu watamwakilisha wakiwa “manabii na watu wenye hekima na walimu wa watu wote.” Watatendewaje? Akizungumza na viongozi wa kidini, Yesu anasema: “Baadhi [ya wanafunzi wangu] mtawaua na kuwatundika kwenye miti, na baadhi yao mtawapiga mijeledi katika masinagogi yenu na kuwatesa katika jiji baada ya jiji, ili damu yote ya waadilifu iliyomwagwa duniani ije juu yenu, kuanzia damu ya Abeli mwadilifu mpaka damu ya Zekaria . . . ambaye mlimuua.” Anaonya hivi: “Kwa kweli ninawaambia, mambo yote haya yatakipata kizazi hiki.” (Mathayo 23:34-36) Hivyo ndivyo inavyokuwa mwaka wa 70 W.K. jeshi la Roma linapoharibu Yerusalemu na kuangamiza maelfu ya Wayahudi.

Anapofikiria hali hiyo yenye kuogopesha Yesu anahuzunika sana. Anasema hivi kwa huzuni: “Yerusalemu, Yerusalemu, muuaji wa manabii na aliyewapiga mawe wale waliotumwa kwake—nilijaribu mara ngapi kuwakusanya watoto wako, kama vile kuku anavyokusanya vifaranga wake chini ya mabawa yake! Lakini hamkutaka. Tazama! Mmeachiwa nyumba yenu.” (Mathayo 23:37, 38) Wale wanaosikia maneno hayo wanajiuliza anamaanisha “nyumba” gani. Je, huenda anamaanisha hekalu lenye utukufu lililo Yerusalemu, ambalo inaonekana kwamba linalindwa na Mungu?

Kisha Yesu anaongezea hivi: “Ninawaambia, tangu sasa hamtaniona tena mpaka mtakaposema, ‘Amebarikiwa yule anayekuja katika jina la Yehova!’” (Mathayo 23:39) Ananukuu maneno ya unabii kwenye Zaburi 118:26: “Amebarikiwa yule anayekuja katika jina la Yehova; tunakubariki kutoka katika nyumba ya Yehova.” Ni wazi kwamba hekalu hilo litakapoharibiwa, hakuna mtu atakayeingia humo katika jina la Mungu.

Sasa Yesu anaenda kwenye sehemu ya hekalu iliyo na masanduku ya hazina yenye umbo la tarumbeta. Watu wanaweza kutumbukiza michango yao humo kupitia matundu madogo yaliyo juu. Yesu anawaona Wayahudi wengi wakifanya hivyo, matajiri “wakitumbukiza sarafu nyingi” kama zawadi. Kisha Yesu anamwona mjane maskini akitumbukiza “sarafu mbili ndogo zenye thamani ndogo sana.” (Marko 12:41, 42) Bila shaka, Yesu anajua jinsi Mungu anavyopendezwa na zawadi ya mjane huyo.

Yesu anawaita wanafunzi wake, na kuwaambia hivi: “Kwa kweli ninawaambia mjane huyu maskini ametumbukiza zaidi ya wote waliotumbukiza pesa ndani ya masanduku ya hazina.” Inawezekanaje? Anafafanua hivi: “Wote walitumbukiza kutokana na ziada yao, lakini yeye, ingawa ni maskini, alitumbukiza kila kitu alichokuwa nacho, riziki  yake yote.” (Marko 12:43, 44) Mwanamke huyo anatofautiana sana na viongozi hao wa kidini kwa mawazo na matendo!

Siku ya Nisani 11 inapoendelea, Yesu anaondoka hekaluni kwa mara ya mwisho. Mmoja kati ya wanafunzi wake anasema hivi kwa mshangao: “Mwalimu, ona! jinsi mawe na majengo haya yalivyo maridadi!” (Marko 13:1) Kwa kweli, baadhi ya mawe katika ukuta wa hekalu ni makubwa sana, nayo yanafanya lionekane imara na lenye kudumu. Ni wazi kwamba inashangaza Yesu anaposema: “Unayaona majengo haya makubwa? Hakuna jiwe litakaloachwa hapa juu ya jiwe lingine bila kuangushwa chini.”—Marko 13:2.

Baada ya kusema mambo hayo, Yesu na mitume wake wanavuka Bonde la Kidroni kisha wanapanda na kwenda mahali fulani kwenye Mlima wa Mizeituni. Pindi fulani, Yesu yuko pamoja na mitume wake wanne—Petro, Andrea, Yakobo, na Yohana. Wanapotazama chini wakiwa hapo, wanaweza kuona hekalu lenye utukufu.