Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Yesu​—Njia, Kweli, na Uzima

 SURA YA 123

Yesu Anasali Akiwa na Huzuni Nyingi

Yesu Anasali Akiwa na Huzuni Nyingi

MATHAYO 26:30, 36-46 MARKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 YOHANA 18:1

  • YESU KATIKA BUSTANI YA GETHSEMANE

  • JASHO LAKE NI KAMA MATONE YA DAMU

Yesu anamaliza kusali akiwa na mitume wake waaminifu. Kisha ‘baada ya kuimba sifa, wanaenda kwenye Mlima wa Mizeituni.’ (Marko 14:26) Wanaelekea upande wa mashariki kwenye bustani inayoitwa Gethsemane, ambako Yesu amezoea kwenda.

Baada ya kufika kwenye sehemu hiyo maridadi yenye miti ya mizeituni, Yesu anawaacha nyuma mitume wanane. Labda wanabaki karibu na mwingilio wa bustani hiyo, kwa maana anawaambia hivi: “Ketini hapa, mimi naenda pale kusali.” Yesu anaenda na mitume watatu—Petro, Yakobo, na Yohana—anaingia ndani zaidi katika bustani. Anahuzunika sana na kuwaambia hivi wale mitume watatu: “Nimehuzunika sana, kiasi cha kufa. Kaeni hapa na mwendelee kukesha pamoja nami.”—Mathayo 26:36-38.

Yesu anasonga mbali kidogo, kisha ‘anaanguka chini na kuanza kusali.’ Anamwomba nini Mungu katika kipindi hiki kigumu? Anasali hivi: “Baba, mambo yote yanawezekana kwako; niondolee kikombe hiki. Lakini si kama ninavyotaka, bali unavyotaka.” (Marko 14:35, 36) Anamaanisha nini? Je, anakimbia jukumu lake la kutoa fidia? Hapana!

Akiwa mbinguni, Yesu alijionea jinsi Waroma walivyowatesa sana watu na kuwaua. Sasa akiwa mwanadamu, aliye na hisia nyororo na anayeweza kuhisi uchungu, Yesu anaogopa jambo litakalompata. Hata hivyo, jambo muhimu zaidi ni kuwa anahuzunika kwa sababu anahisi kwamba akifa kama mhalifu anaweza kuliletea suto jina la Baba yake. Baada ya saa chache, atatundikwa kwenye mti kama mtu aliyemkufuru Mungu.

Baada ya kusali kwa muda mrefu, Yesu anarudi na kuwakuta wale mitume watatu wakiwa wamelala usingizi. Anamwambia hivi Petro: “Je, hamngeweza kukesha pamoja nami hata kwa saa moja? Endeleeni kukesha na kusali bila kuacha, ili msiingie katika majaribu.” Yesu anatambua kwamba mitume pia wamekuwa na mkazo, na muda umesonga sana. Anaongezea hivi: “Bila shaka, roho inataka lakini mwili ni dhaifu.”—Mathayo 26:40, 41.

Kisha Yesu anaondoka kwa mara ya pili na kumwomba Mungu amwondolee “kikombe hiki.” Anaporudi, anawakuta tena wale mitume watatu wakiwa wamelala, ingawa wanapaswa kuwa wakisali kwamba wasiingie katika majaribu. Yesu anapozungumza nao, ‘hawajui la kumjibu.’ (Marko 14:40) Yesu anaondoka mara ya tatu, kisha anapiga magoti na kusali.

Yesu anahangaishwa sana na jinsi kifo chake kama mhalifu kitakavyoliletea suto jina la Baba yake. Ingawa hivyo, Yehova anasikiliza sala ya Mwana wake, na pindi moja Mungu anamtuma malaika ili amtie nguvu. Hata hivyo, Yesu haachi kumsihi Baba yake, bali anaendelea “kusali kwa bidii zaidi.” Ana mkazo mwingi sana wa kihisia. Yesu amebeba jukumu zito sana! Uhai wake  mwenyewe wa milele na uhai wa wanadamu wenye imani unahusika. Hata ‘jasho lake linakuwa kama matone ya damu yakidondoka chini.’—Luka 22:44.

Yesu anaporudi kwa mitume wake mara ya tatu, anawakuta tena wakiwa wamelala usingizi. Anawaambia hivi: “Mnalala na kupumzika wakati kama huu! Tazama! Saa imekaribia ya Mwana wa binadamu kusalitiwa mikononi mwa watenda dhambi. Simameni twende. Tazama! Msaliti wangu amekaribia.”—Mathayo 26:45, 46.