Je, ni rahisi kuwatii wazazi wako siku zote?— Wakati fulani ni vigumu. Je, ulijua kwamba Yesu alimtii Yehova na pia aliwatii wazazi wake?— Mfano wa Yesu unaweza kukusaidia uwatii wazazi wako, hata wakati ambapo si rahisi kufanya hivyo. Sasa, ngoja tujifunze mambo fulani kuhusu utii wa Yesu.

Kabla Yesu hajaja duniani, alikuwa akiishi na Baba yake, Yehova, huko mbinguni. Pia, Yesu alikuwa na wazazi wengine hapa duniani. Waliitwa Yosefu na Maria. Je, unajua jinsi walivyokuja kuwa wazazi wa Yesu?—

Kwa kuwa Yesu aliishi mbinguni, basi Yehova alichukua uhai wa Yesu na kuuweka ndani ya tumbo la Maria ili azaliwe na kuishi duniani. Huo ulikuwa muujiza! Yesu aliendelea kukua akiwa ndani ya tumbo la Maria kama vile watoto wengine wanavyokua ndani ya matumbo ya mama zao. Miezi tisa hivi baadaye, Yesu akazaliwa. Hivyo ndivyo Maria na mume wake, Yosefu, walivyokuja kuwa wazazi wa Yesu hapa duniani.

Yesu alipokuwa na miaka 12, alifanya jambo fulani ambalo lilionyesha jinsi alivyompenda sana Baba yake, Yehova. Jambo hilo lilitokea wakati Yesu na familia yake walisafiri umbali mrefu sana kwenda Yerusalemu kwa ajili ya Pasaka. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, Yosefu na Maria hawakumwona Yesu miongoni mwa watu waliokuwa wakisafiri pamoja nao. Je, unajua Yesu alikuwa wapi?—

Kwa nini Yesu alikuwa hekaluni?

Yosefu na Maria walirudi haraka Yerusalemu na kuanza kumtafuta Yesu kila mahali. Walikuwa na wasiwasi mwingi sana kwa sababu walimtafuta kila mahali lakini hawakumpata. Hata hivyo, baada ya siku tatu, wakampata hekaluni! Je, unajua kwa nini Yesu alikuwa hekaluni?— Kwa sababu akiwa hekaluni, angejifunza kuhusu Baba yake, Yehova. Alimpenda sana Yehova, kwa hiyo alitaka kujua afanye nini ili amfurahishe. Hata alipokuwa mtu mzima, Yesu alimtii Yehova siku zote hata wakati ambapo ilikuwa vigumu sana kufanya hivyo. Yesu alikuwa mtiifu hata kama kufanya hivyo kungemfanya ateseke. Je, Yesu aliwatii pia Yosefu na Maria?— Bila shaka, Biblia inasema kwamba alifanya hivyo.

Unajifunza nini katika mfano wa Yesu?— Unapaswa kuwatii wazazi wako, hata wakati ambapo inakuwa vigumu kufanya hivyo. Je, utafanya hivyo?—