Rebeka alikuwa mwanamke aliyempenda Yehova. Mume wake aliitwa Isaka, yeye pia alimpenda Yehova. Rebeka alikutanaje na Isaka? Rebeka alifanya nini ili kuonyesha kwamba alitaka kumfurahisha Yehova? Sasa, ngoja tujifunze mambo fulani yanayomhusu Rebeka.

Wazazi wa Isaka walikuwa Abrahamu na Sara. Waliishi katika nchi ya Kanaani, mahali ambapo watu hawakumwabudu Yehova. Lakini Abrahamu alitaka mtoto wake aoe mwanamke ambaye alimwabudu Yehova. Kwa hiyo, akamtuma mtumishi wake mahali palipoitwa Harani, ambako baadhi ya watu wa ukoo wa Abrahamu waliishi, ili akamtafutie Isaka mke. Inawezekana mtumishi huyo alikuwa Eliezeri.

Rebeka alikuwa tayari kufanya kazi ngumu ili kuwachotea ngamia maji

Eliezeri alisafiri pamoja na baadhi ya watumishi wengine wa Abrahamu. Ilikuwa safari ndefu sana. Walisafiri wakiwa na ngamia kumi waliobeba chakula na zawadi. Eliezeri angemjuaje mwanamke ambaye angemfaa Isaka? Eliezeri na watumishi wengine walipofika Harani, walisimama kwenye kisima kwa sababu Eliezeri alijua kwamba baada ya muda fulani watu wangeanza kuja kuchota maji. Eliezeri alisali kwa Yehova akisema: ‘Ikiwa nitamwomba msichana anipe maji mimi na ngamia zangu, nitajua  kwamba huyo ndiye mwanamke uliyemchagua.’

Kisha msichana Rebeka akaja kisimani. Biblia inasema kwamba alikuwa mrembo sana. Eliezeri akamwomba Rebeka maji ya kunywa, naye akajibu: ‘Bila shaka nitakupa. Nitachota maji kwa ajili yako na kwa ajili ya ngamia zako pia.’ Hebu fikiria jambo hilo! Ngamia wenye kiu hunywa maji mengi sana, hivyo Rebeka alihitaji kukimbia kisimani tena na tena ili kwenda kuwachotea maji. Je, unamwona jinsi anavyofanya kazi kwa bidii?— Eliezeri alishangazwa na jinsi ambavyo Yehova alijibu sala yake.

Eliezeri akampa Rebeka zawadi nyingi nzuri. Rebeka akamkaribisha Eliezeri na wale watumishi wengine nyumbani kwao. Eliezeri akawaeleza sababu iliyomfanya Abrahamu amtume na jinsi ambavyo Yehova alijibu sala yake. Familia ya Rebeka ilifurahi kwamba hatimaye Rebeka ataolewa na Isaka.

Rebeka aliena Kanaani pamoja na Eliezeri na kisha akaolewa na Isaka

Je, unafikiri Rebeka alitaka kuolewa na Isaka?— Rebeka alijua kwamba Yehova ndiye aliyemwongoza Eliezeri hadi Harani. Hivyo, familia yake ilipomuuliza ikiwa alitaka kwenda Kanaani ili akaolewe na Isaka, Rebeka akajibu: ‘Ndiyo, ninataka kwenda.’ Mara moja, akaondoka na Eliezeri. Walipofika Kanaani akaolewa na Isaka.

Kwa kuwa Rebeka alifanya yale ambayo Yehova alitaka afanye, Yehova alimbariki. Miaka mingi baadaye, Yesu alizaliwa katika ukoo wa Isaka na Rebeka! Ikiwa utakuwa kama Rebeka na kumfurahisha Yehova, basi wewe pia atakubariki.

SOMA KATIKA BIBLIA YAKO