Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Wafundishe Watoto Wako

 SOMO LA 3

Rahabu Alimwamini Yehova

Rahabu Alimwamini Yehova

Sasa ngoja tuwazie tupo ndani ya jiji la Yeriko. Jiji hili liko katika nchi ya Kanaani. Mahali hapa watu hawamwamini Yehova. Mwanamke anayeitwa Rahabu anaishi katika jiji hili.

Rahabu alipokuwa msichana mdogo, alisikia hadithi kuhusu jinsi Musa alivyoyatenganisha maji ya Bahari Nyekundu na kuwaongoza Waisraeli kutoka Misri. Pia, alisikia jinsi ambavyo Yehova aliwasaidia Waisraeli washinde vita dhidi ya maadui zao. Sasa anasikia kwamba Waisraeli wamepiga kambi karibu na Yeriko!

Rahabu aliwaficha wapelelezi kwa sababu alimwamini Yehova

Jioni moja, Waisraeli wawili wanaingia Yeriko ili kulipeleleza jiji. Wanafika kwenye nyumba ya Rahabu. Naye anawakaribisha ndani ili walale. Usiku, mfalme wa Yeriko anagundua kwamba wapelelezi wako ndani ya jiji na wameenda nyumbani kwa Rahabu. Kwa hiyo, mfalme anawatuma watu ili wakawakamate. Rahabu anawaficha wapelelezi hao darini na anawaambia watu waliotumwa na mfalme: ‘Wapelelezi hao walikuwa hapa, lakini tayari wameondoka jijini. Ikiwa mtawafuata sasa, mnaweza kuwakamata!’ Je, unajua kwa nini Rahabu anawaficha wapelelezi hao?— Kwa sababu anamwamini Yehova na anajua kwamba atawapa Waisraeli nchi ya Kanaani.

Kabla wapelelezi hawajaondoka kwenye nyumba ya Rahabu, waliahidi kwamba Rahabu na familia yake hawataharibiwa wakati jiji la Yeriko litakapoharibiwa. Je, unajua wanamwambia afanye nini?— Wanamwambia hivi: ‘Chukua kamba hii nyekundu, na uining’inize nje ya dirisha lako. Ikiwa utafanya hivyo, kila mtu aliye nyumbani mwako atakuwa salama.’ Rahabu anafanya kila kitu ambacho wale wapelelezi walimwambia afanye. Je, unajua kilichotokea baadaye?—

Yehova alimwokoa Rahabu na familia yake

Siku chache baadaye, Waisraeli wanalizunguka jiji kimyakimya. Kwa siku sita wanalizunguka jiji mara moja kwa siku. Lakini katika siku ya saba, wanalizunguka jiji mara saba. Kisha wote wanapaaza sauti kubwa. Yehova anaziangusha kuta za jiji. Lakini nyumba ambayo  kamba nyekundu inaning’inia dirishani haianguki! Je, unaiona nyumba hiyo?— Rahabu na familia yake wako salama!

Unajifunza nini kutoka kwa Rahabu?— Rahabu alimwamini Yehova kwa sababu ya mambo yote mazuri ambayo alikuwa amejifunza kumhusu. Wewe pia unajifunza mambo mengi mazuri kuhusu Yehova. Je, unamwamini Yehova kama Rahabu alivyomwamini?— Tunajua kwamba unamwamini!