Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

 NYONGEZA

Kusalimu Bendera, Kupiga Kura, na Utumishi wa Kiraia

Kusalimu Bendera, Kupiga Kura, na Utumishi wa Kiraia

Kusalimu bendera. Mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba kuinamia au kusalimu bendera, ambako mara nyingi huandamana na wimbo wa taifa, ni tendo la ibada la kuonyesha kwamba ukombozi unatokana na Taifa au viongozi wake, bali si Mungu. (Isaya 43:11; 1 Wakorintho 10:14; 1 Yohana 5:21) Kiongozi mmoja kama huyo alikuwa Mfalme Nebukadneza wa Babiloni la kale. Ili kuwaonyesha watu jinsi alivyokuwa mkuu na mwenye bidii ya kidini, mtawala huyo mwenye nguvu alisimamisha sanamu kubwa na kuwalazimisha raia wake waiinamie huku muziki, unaoweza kulinganishwa na wimbo wa taifa, ukichezwa. Hata hivyo, Waebrania watatu—Shadraki, Meshaki, na Abednego—walikataa kuiinamia sanamu hiyo, hata ikiwa wangehukumiwa kifo.—Danieli, sura ya 3.

Mwanahistoria anayeitwa Carlton Hayes aliandika hivi: ‘Leo, ishara kuu ya uzalendo ambayo huabudiwa na wengi ni bendera. Watu huvua kofia bendera inapopitishwa; bendera husifiwa katika mashairi yanayotungwa na washairi na katika nyimbo zinazoimbwa na watoto.’ Pia, alisema kwamba uzalendo una “sikukuu” zake, kama vile Julai 4 huko Marekani, na vilevile una “watakatifu au mashujaa” na pia “mahekalu,” au madhabahu yake. Katika sherehe ya kitaifa nchini Brazili, waziri mkuu wa jeshi alikiri hivi: “Bendera huheshimiwa na kuabudiwa . . . kama vile nchi ya uzawa inavyoabudiwa.” Kitabu kimoja kinsema, “bendera, kama vile msalaba, ni takatifu.”—The Encyclopedia Americana.

 Chapa ya karibuni zaidi ya ensaiklopidia hiyo inasema kwamba kuimba nyimbo za taifa “huonyesha uzalendo na mara nyingi [nyimbo hizo] hutia ndani sala ya kumwomba Mungu aongoze na kulinda taifa au watawala wake.” Kwa hiyo, watumishi wa Yehova hawakosei wanaposema kwamba sherehe za kizalendo zinazotia ndani kusalimu bendera na kuimba nyimbo za taifa ni za kidini. Kikizungumzia jinsi watoto wa Mashahidi wa Yehova wanavyokataa kuisalimu bendera au kukariri kiapo cha uaminifu katika shule za Marekani, kitabu kimoja kinasema: “Kupitia kesi mbalimbali, mwishowe Mahakama Kuu Zaidi imethibitisha kwamba desturi hizo zinazofanywa kila siku ni za kidini.”—The American Character.

Ingawa hawajihusishi katika sherehe ambazo wanaona kwamba hazipatani na Maandiko, bila shaka watu wa Yehova wanaheshimu haki ya wengine ya kujihusisha katika sherehe hizo. Pia wanaheshimu bendera za kitaifa na kutambua serikali zilizo mamlakani kuwa “mamlaka zilizo kubwa” ambazo zinatumika zikiwa “mhudumu wa Mungu.” (Waroma 13:1-4) Hivyo, Mashahidi wa Yehova wanatii himizo la kusali “kwa ajili ya wafalme na wale wote walio katika cheo cha juu.” Hata hivyo, lengo letu ni ‘kuendelea kuishi maisha shwari na matulivu pamoja na ujitoaji-kimungu kamili na kuchukua mambo kwa uzito.’—1 Timotheo 2:2.

Kupiga kura katika uchaguzi wa kisiasa. Wakristo wa kweli wanaheshimu haki ya watu wengine ya kupiga kura. Hawafanyi maandamano ili kupinga uchaguzi, nao hushirikiana na wenye mamlaka waliochaguliwa. Hata hivyo, hawaungi mkono upande wowote katika shughuli za kisiasa za mataifa. (Mathayo 22:21; 1 Petro 3:16) Mkristo anapaswa kufanya nini katika nchi ambako kupiga kura ni lazima au kunapokuwa na uhasama kuelekea wale ambao hawaendi kwenye vituo vya kupiga kura? Mkristo anaweza kukata kauli kwamba, kwa kuwa Shadraki, Meshaki, na Abednego walienda mpaka kwenye nchi tambarare ya Dura, basi anaweza kwenda kwenye kituo cha kupiga kura dhamiri yake ikimruhusu. Hata hivyo, atahakikisha kwamba halegezi msimamo wake wa kutounga mkono upande wowote wa kisiasa. Anapaswa kutilia maanani kanuni sita zifuatazo:

  1.   Wafuasi wa Yesu “si sehemu ya ulimwengu.”—Yohana 15:19.

  2. Wakristo wanamwakilisha Kristo na Ufalme wake.—Yohana 18:36; 2 Wakorintho 5:20.

  3. Kutaniko la Kikristo lina umoja wa imani, na washiriki wake wameunganishwa na upendo wa Kikristo.—1 Wakorintho 1:10; Wakolosai 3:14.

  4. Wale wanaomchagua ofisa fulani wanawajibika kwa mambo anayofanya.—Ona kanuni zilizo katika 1 Samweli 8:5, 10-18 na 1 Timotheo 5:22.

  5. Yehova aliona tamaa ya Waisraeli ya kuwa na mfalme wanayeweza kumwona kuwa ishara ya kwamba wamemkataa.—1 Samweli 8:7.

  6. Wakristo wanapaswa kuwa na uhuru wa kusema wanapozungumza na watu wote kuhusu Ufalme wa Mungu, hata wawe na sera gani za kisiasa.—Mathayo 24:14; 28:19, 20; Waebrania 10:35.

Utumishi wa kiraia. Katika nchi fulani, Serikali huwataka wale wanaokataa utumishi wa kijeshi wafanye utumishi fulani wa kiraia kwa muda. Hali hiyo inapotokea, tunapaswa kusali, labda hata kuzungumza na Mkristo mkomavu, kisha kufanya uamuzi unaotegemea dhamiri inayoongozwa na kanuni za Biblia.—Methali 2:1-5; Wafilipi 4:5.

Neno la Mungu linatuagiza ‘tuzitii Serikali na mamlaka zikiwa watawala, tuwe tayari kwa ajili ya kila kazi njema, tuwe wenye usawaziko.’ (Tito 3:1, 2) Tukiwa na kanuni hiyo akilini, tunaweza kujiuliza maswali yafuatayo: ‘Nikikubali utumishi fulani wa kiraia, je, nitakuwa nikilegeza msimamo wangu wa Kikristo wa kutokuwamo au nitakuwa nikijihusisha na dini ya uwongo?’ (Mika 4:3, 5; 2 Wakorintho 6:16, 17) ‘Nikikubali utumishi huo, je, itakuwa vigumu kwangu kutimiza majukumu yangu ya Kikristo au hata nitashindwa kuyatimiza?’ (Mathayo 28:19, 20; Waefeso 6:4; Waebrania 10:24, 25) ‘Kwa upande mwingine, je, ninaweza kufanya utumishi huo na wakati huohuo kuongeza utendaji wangu wa kiroho, huenda hata kushiriki katika huduma ya wakati wote?’—Waebrania 6:11, 12.

 Dhamiri ya Mkristo fulani ikimruhusu kufanya utumishi fulani wa kiraia ili aepuke kufungwa gerezani, Wakristo wenzake wanapaswa kuheshimu uamuzi wake. (Waroma 14:10) Lakini ikiwa anaona kwamba hawezi kufanya utumishi huo, wengine wanapaswa kuheshimu uamuzi huo pia.—1 Wakorintho 10:29; 2 Wakorintho 1:24.