1. My People—The Story of the Jews, Abba Eban, 1984, Chapa Mpya, ukurasa 107.

 2. New Scientist, Mei 26, 1977, ukurasa 478.

 3. Chumash and Rashi’s Commentary, kilichotafsiriwa na A. M. Silbermann, 1985, ukurasa 245.

 4. Ibid., ukurasa 245.

 5. Encyclopaedia Judaica (Chapa ya pili), 1973, Buku 7, ukurasa 679.

 6. Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Koehler na Baumgartner, 1953, ukurasa 951.

 7. Everyman’s Talmud, A. Cohen, 1949, ukurasa 24.

 8. Encyclopaedia Judaica, 1973, Buku 10, ukurasa 390.

 9. The New Standard Jewish Encyclopedia, kilichohaririwa na Geoffrey Wigoder, 1977, ukurasa 1330.

 10. The Jewish People and Jesus Christ, Jacób Jocz, 1954, ukurasa 142. A Jew Today, Elie Wiesel, kilichotafsiriwa kutoka Kifaransa na Marion Wiesel, 1979, ukurasa 13.

 11. Jesus of Nazareth—His Life, Times, and Teaching, Joseph Klausner, kilichotafsiriwa na H. Danby, 1947, kurasa 389-90.

 12. Josephus—The Jewish War, kilichotafsiriwa na G. A. Williamson, 1981, ukurasa 167.