ASUBUHI na mapema, siku ya mapumziko unajitayarisha kwa ajili ya utumishi wa shambani. Unasita kwa muda kwa kuwa unahisi uchovu kidogo. Unatamani kuendelea kupumzika! Hata hivyo, unasali kuhusu jambo hilo na unaazimia kwenda. Unahubiri na dada mzee ambaye amekuwa mwaminifu kwa muda mrefu, na uvumilivu na fadhili zake zinagusa moyo wako. Na unapohubiri ujumbe wa ile kweli nyumba kwa nyumba, unakumbuka kwamba ndugu na dada zako ulimwenguni pote wanahubiri ujumbe huohuo, wakitumia machapisho yaleyale, na kunufaika na mazoezi yaleyale ambayo umepata. Unaporudi nyumbani, unahisi umetiwa nguvu. Unafurahi sana kwamba hukukaa nyumbani!

Leo, huduma ya Kikristo ndiyo kazi kuu ya Ufalme wa Mungu. Yesu alitabiri kwamba kazi ya kuhubiri itafanywa kwa kiwango kikubwa katika siku za mwisho. (Mt. 24:14) Unabii wake umetimizwa jinsi gani? Katika sehemu hii, tutachunguza watu, mbinu, na vifaa ambavyo vimekuwa muhimu sana katika huduma ya Kikristo, ambayo inawasaidia mamilioni ya watu ulimwenguni pote kuona kwamba Ufalme wa Mungu ni halisi.