UKWELI kuhusu nini? Kuhusu maswali fulani ya maana sana ambayo wanadamu wamewahi kuuliza. Huenda umejiuliza maswali kama haya:

  • Je, kweli Mungu anatujali?

  • Je, vita na kuteseka kutakwisha?

  • Ni nini kinachotupata tunapokufa?

  • Je, kuna tumaini lolote kwa wafu?

  • Nisali kwa njia gani ili Mungu anisikilize?

  • Nifanye nini ili nipate furaha maishani?

Utatafuta wapi majibu ya maswali hayo? Ukienda kwenye maktaba au maduka ya vitabu, unaweza kupata vitabu vingi sana vinavyodai kwamba vinajibu maswali hayo. Lakini, mara nyingi kitabu kimoja kinapingana na kingine. Vitabu vingine vinaonekana kuwa vinafaa kwa muda fulani lakini baada ya muda vinapitwa na wakati na vinahitaji kurekebishwa au kubadilishwa.

Hata hivyo, kuna kitabu kimoja chenye majibu yanayotegemeka. Ni kitabu cha kweli. Yesu Kristo alisema hivi aliposali kwa Mungu: “Neno lako ni kweli.” (Yohana 17:17) Leo, Neno hilo linaitwa Biblia Takatifu. Katika kurasa zinazofuata, utaona jinsi Biblia inavyotoa majibu ya wazi na ya kweli kwa maswali hayo.

 Je, Kweli Mungu Anatujali?

SABABU YA KUULIZA SWALI HILO: Tunaishi katika ulimwengu uliojaa ukatili na ukosefu wa haki. Dini nyingi zinafundisha kwamba mateso tunayoyapata ni mapenzi ya Mungu.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Mungu hasababishi uovu hata kidogo. Ayubu 34:10 inasema: “Mungu wa kweli hawezi kamwe kuwazia kutenda uovu, na Mweza-Yote hawezi kamwe kutenda kosa!” Mungu ana kusudi lenye upendo kwa ajili ya wanadamu. Ndiyo sababu Yesu alitufundisha tusali hivi: “Baba yetu uliye mbinguni . . . Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:9, 10) Mungu anatujali sana hivi kwamba amefanya juu chini ili kusudi lake litimie hakika.—Yohana 3:16.

Ona pia Mwanzo 1:26-28; Yakobo 1:13; na 1 Petro 5:6, 7.

Je, Vita na Kuteseka Kutakwisha?

SABABU YA KUULIZA SWALI HILO: Vita vinaendelea kuwaangamiza wanadamu wengi sana. Sisi sote tunahuzunika tunapoona wanadamu wakiteseka.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Mungu anatabiri wakati ambapo ataleta amani katika dunia yote. Chini ya Ufalme wake, serikali yake ya kimbingu, watu “hawatajifunza vita tena kamwe.” Badala yake, “watafua panga zao ziwe majembe ya plau na mikuki yao iwe miundu.” (Isaya 2:4) Mungu atakomesha ukosefu wa haki na mateso yote. Biblia inaahidi hivi: “[Mungu] atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani [kutia ndani ukosefu wa haki na mateso yanayowapata watu leo] yamepitilia mbali.”—Ufunuo 21:3, 4.

Ona pia Zaburi 37:10, 11; 46:9; na Mika 4:1-4.

Ni Nini Kinachotupata Tunapokufa?

SABABU YA KUULIZA SWALI HILO: Dini nyingi za ulimwengu zinafundisha kwamba kuna kitu fulani ndani ya mtu ambacho kinaendelea kuishi baada ya kifo. Wengine wanasema kwamba wafu wanaweza kuwaumiza watu walio hai au kwamba Mungu anawaadhibu waovu kwa kuwahukumu wateseke milele katika moto.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Wanadamu wanapokufa, hawaendelei kuishi. Mhubiri 9:5 inasema: “Waliokufa hawajui jambo lolote kamwe.” Kwa kuwa wafu hawawezi kujua, kuhisi, au kuona chochote, hawawezi kuwaumiza wala kuwasaidia walio hai.—Zaburi 146:3, 4.

Ona pia Mwanzo 3:19 na Mhubiri 9:6, 10.

 Je, Kuna Tumaini Lolote kwa Wafu?

SABABU YA KUULIZA SWALI HILO: Tunataka kuishi, na tunataka kufurahia maisha pamoja na wale tunaowapenda. Ni jambo la kawaida kutamani kuwaona tena watu wetu waliokufa.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Wengi kati ya wale waliokufa watafufuliwa. Yesu aliahidi kwamba ‘walio katika makaburi ya ukumbusho watatoka.’ (Yohana 5:28, 29) Kupatana na kusudi la Mungu la awali, wanadamu watakaofufuliwa watapata pendeleo la kuishi katika dunia paradiso. (Luka 23:43) Wanadamu watiifu watakaoishi wakati huo ulioahidiwa watakuwa na afya kamilifu na watapata uzima wa milele. Biblia inasema: “Waadilifu wataimiliki dunia, nao wataishi humo milele.”—Zaburi 37:29.

Ona pia Ayubu 14:14, 15; Luka 7:11-17; na Matendo 24:15.

Nisali kwa Njia Gani Ili Mungu Anisikilize?

SABABU YA KUULIZA SWALI HILO: Watu katika dini nyingi sana husali. Hata hivyo, wengi wanaona kwamba sala zao hazijibiwi.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Yesu alitufundisha tuepuke kurudia maneno yaleyale katika sala. Alisema: “Mnaposali msiseme mambo yaleyale tena na tena.” (Mathayo 6:7) Ikiwa tunataka Mungu asikilize sala zetu, ni lazima tusali kwa njia anayoikubali. Ili tufanye hivyo, tunahitaji kujifunza mapenzi ya Mungu na kusali kupatana nayo. Andiko la 1 Yohana 5:14 linasema: “Tukiomba chochote kulingana na mapenzi [ya Mungu], yeye hutusikia.”

Ona pia Zaburi 65:2; Yohana 14:6, 14; na 1 Yohana 3:22.

Nifanye Nini Ili Nipate Furaha Maishani?

SABABU YA KUULIZA SWALI HILO: Watu wengi wanaamini kwamba furaha inatokana na pesa, umaarufu, au urembo. Hivyo, wanajitahidi kupata mambo hayo, lakini wanakosa furaha.

BIBLIA INAFUNDISHA HIVI: Yesu alionyesha siri ya kupata furaha aliposema: “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho.” (Mathayo 5:3) Tunaweza kupata furaha ya kweli ikiwa tu tutachukua hatua ili kutimiza uhitaji wetu mkubwa, yaani, uhitaji wa kiroho wa kujua ukweli kumhusu Mungu na kusudi lake kwa ajili yetu. Ukweli huo unapatikana katika Biblia. Kujua ukweli huo kunaweza kutusaidia kutambua mambo ya maana na mambo yasiyo na maana. Tunaweza kuishi maisha yenye kusudi tukikubali ukweli wa Biblia uongoze maamuzi na matendo yetu.—Luka 11:28.

Ona pia Methali 3:5, 6, 13-18 na 1 Timotheo 6:9, 10.

 Tumezungumzia kwa ufupi majibu ya Biblia kwa maswali sita. Je, ungependa kujua mengi zaidi? Ikiwa wewe ni kati ya wale “wanaotambua uhitaji wao wa kiroho,” bila shaka unataka kujua mengi zaidi. Huenda unajiuliza maswali mengine, kama vile: ‘Ikiwa Mungu anatujali, kwa nini ameruhusu kuteseka na uovu mwingi sana kwa muda mrefu? Ninaweza kufanya nini ili maisha ya familia yangu yawe mazuri zaidi?’ Biblia inatoa majibu kamili na yanayoridhisha kwa maswali hayo na mengine mengi.

Lakini, watu wengi leo wanasita kuchunguza Biblia. Wanaona kwamba Biblia ni kitabu kikubwa sana chenye mambo fulani magumu kueleweka. Je, ungependa usaidiwe kupata majibu katika Biblia? Mashahidi wa Yehova wanaweza kukusaidia kwa njia mbili.

Msaada wa kwanza ni kitabu Biblia Inatufundisha Nini? ambacho kimechapishwa ili kuwasaidia watu wenye shughuli nyingi wachunguze majibu yaliyo wazi ya Biblia kwa maswali muhimu. Msaada wa pili ni programu ya kujifunza Biblia bila malipo ukiwa nyumbani kwako. Shahidi wa Yehova anayeishi karibu nawe na ambaye anastahili kufundisha Biblia anaweza kukutembelea nyumbani au mahali pengine panapofaa na kuzungumzia Biblia pamoja nawe kwa muda mfupi kila juma. Mamilioni ya watu ulimwenguni pote wamefaidika kutokana na programu hiyo. Wengi wao wamesema hivi kwa msisimuko: “Nimepata ukweli!”

Hakuna kitu chenye thamani zaidi kuliko kuupata ukweli. Ukweli wa Biblia unatuweka huru kutokana na ushirikina, mvurugo, na woga usiofaa. Unatupa tumaini, kusudi, na furaha. Yesu alisema: “Mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka ninyi huru.”—Yohana 8:32.