Roho wako! Katika makao ya roho yasiyoonekana, kuna roho wema na wabaya pia. Je! wao ni watu walioishi na kufa duniani?

La, sivyo. Mtu anapokufa, yeye hapiti na kuingia katika ulimwengu wa roho, kama watu wengi wanavyofikiri. Twajuaje hivyo? Kwa sababu Biblia husema hivyo. Biblia ni kitabu cha kweli kinachotoka kwa yule Mungu pekee wa kweli, ambaye jina lake ni Yehova. Yehova aliumba wanadamu; ajua vema linalowapata wanapokufa.—Zaburi 83:18; 2 Timotheo 3:16.

Adamu alitoka mavumbini, akarudi mavumbini

Biblia husema kwamba Mungu alimfanya Adamu, yule mtu wa kwanza, “kwa mavumbi ya ardhi.” (Mwanzo 2:7) Mungu alimweka katika Paradiso, ile bustani ya Edeni. Kama Adamu angalitii sheria ya Yehova, asingalikufa; bado angalikuwa hai duniani leo. Lakini Adamu alipovunja sheria ya Mungu kimakusudi, Mungu alimwambia: ‘Utairudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa; kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi.’—Mwanzo 3:19.

Hilo lamaanisha nini? Basi, Adamu alikuwa wapi kabla Yehova hajamuumba kwa mavumbi? Hakuwa kokote. Yeye hakuwa roho asiyezaliwa katika mbingu. Hakuwako. Hivyo wakati Yehova aliposema kwamba Adamu ‘angeirudia ardhi,’ alimaanisha kwamba Adamu angekufa. Yeye hakuvuka kwenda kwenye makao ya roho. Alipokufa, Adamu kwa mara nyingine tena akawa bila uhai,  asiyekuwako. Kifo ni kutokuwako kwa uhai.

Lakini namna gani wengine ambao wamekufa? Je! wao pia hawako? Biblia hujibu:

  • “Wote [wanadamu na wanyama pia] huendea mahali pamoja; wote hutoka katika mavumbi; na hata mavumbini hurudi tena.”—Mhubiri 3:20.

  • “Wafu hawajui neno lolote.”—Mhubiri 9:5.

  • “Mapenzi yao na machukio yao, na husuda yao, imepotea yote pamoja.”—Mhubiri 9:6.

  • “Hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima, huko kuzimu [kaburi, ZSB] uendako wewe.”—Mhubiri 9:10.

  • “[Mtu] huurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea.”—Zaburi 146:4.

Walio hai pekee ndio wawezao kufanya mambo haya

 Je! wewe waona ni vigumu kukubali maandiko hayo? Ikiwa ndivyo, fikiria hili: Katika familia nyingi, mwanamume huchuma pesa awape watu wa familia yake riziki. Mwanamume huyo afapo, kwa kawaida familia yake hupatwa na magumu. Nyakati fulani mke wake na watoto wake huwa hawana hata pesa za kutosha kununua chakula. Labda maadui wa mwanamume huyo watawatenda vibaya. Sasa jiulize: ‘Ikiwa mwanamume huyo yuko hai katika ulimwengu wa roho, kwa nini haendelei kuiandalia riziki familia yake? Kwa nini hakingi familia yake na watu wabaya?’ Ni kwa sababu maandiko hayo yasema kweli. Mwanamume huyo hana uhai, hawezi kufanya lolote.—Zaburi 115:17.

Wafu hawawezi kusaidia wenye njaa au kukinga wanaotendwa vibaya

Je! hilo lamaanisha kwamba wafu hawatakuwa hai tena kamwe? La, sivyo. Baadaye tutaongea juu ya ufufuo. Lakini yamaanisha kwamba wafu hawajui unalofanya. Hawawezi kukuona, kukusikia, au kuongea nawe. Huna haja ya kuwahofu. Hawawezi kukusaidia, na hawawezi kukuumiza.—Mhubiri 9:4; Isaya 26:14.