Yehova atamaliza kabisa mabaya yote ambayo Shetani amefanya. Yehova amemfanya Yesu kuwa Mfalme juu ya dunia yote. Chini ya utawala wake, dunia itageuzwa iwe paradiso.—Danieli 7:13, 14, UV; Luka 23:43, ZSB.

Yehova aahidi mambo haya:

  • CHAKULA TELE: “Nchi imetoa mazao yake; MUNGU [Yehova, NW], Mungu wetu, ametubariki.” “Na uwepo wingi wa nafaka katika ardhi juu ya milima.”—Zaburi 67:6; 72:16.

  • HAKUTAKUWAKO VITA TENA: “Njoni myatazame matendo ya BWANA [Yehova, NW], jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia.”—Zaburi 46:8, 9.

  • HAKUNA WATU WABAYA TENA: “Maana watenda mabaya wataharibiwa . . . maana bado kitambo kidogo asiye haki hatakuwapo. Utapaangalia mahali pake wala hatakuwapo.”—Zaburi 37:9, 10.

  •  HAKUNA MAGONJWA, HUZUNI, AU KIFO: “Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema ataruka-ruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba [kwa mteremo].”—Isaya 35:5, 6.

    “Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti [kifo] haitakuwapo tena; wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena; kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita.”—Ufunuo 21:3, 4.

Tofauti na Shetani na roho wake waovu, Yehova hasemi uwongo kamwe. Kila kitu anachoahidi hutimia. (Luka 1:36, 37) Yehova akupenda wewe na ataka wewe uishi katika ile Paradiso ambayo atafanya. Kwa hiyo onana na Mashahidi wa Yehova ili ujifunze zaidi juu ya kweli hizi nzuri ajabu zipatikanazo katika Neno la Mungu. Ukitumia kweli katika maisha yako, utawekwa huru na utumwa wa uwongo, ushirikina, na kutojua kitu. Baada ya wakati fulani, wewe hata utafunguliwa kutoka utumwa wa dhambi na kifo. Kama alivyosema Yesu: ‘Utaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru.’—Yohana 8:32.