“Dada mmoja kutanikoni alinisingizia kwamba nimeiba pesa zake. Wengine kutanikoni waliposikia habari hiyo, walimuunga mkono, na wengine walinitetea. Hatimaye, dada huyo aliniambia amepata habari mpya iliyothibitisha kwamba sikuiba pesa zake. Ingawa aliniomba msamaha, niliumia sana moyoni hivi kwamba nilihisi siwezi kumsamehe.”—Linda.

JE, UMEPATWA na hali kama ya Linda, aliyeumizwa sana kihisia na mwamini mwenzake? Inasikitisha kwamba wengine wameumizwa sana na mwenendo wa ndugu na dada wengine hivi kwamba utendaji wao wa kiroho umeathiriwa. Je, hali yako inafanana na hiyo?

Je, Kuna Yeyote Anayeweza “Kututenga na Upendo wa Mungu”?

Ukweli ni kwamba inaweza kuwa vigumu sana kumsamehe mwamini mwenzetu aliyetuumiza hisia. Kwa kweli, Wakristo wanapaswa kupendana. (Yohana 13:34, 35) Ikiwa tumekosewa na mwamini mwenzetu, tunaweza kuvunjika moyo na kuumia sana.—Zaburi 55:12.

Bila shaka, Biblia inasema kwamba kuna pindi ambazo Wakristo wenzetu wanaweza kufanya tupate “sababu ya kulalamika.” (Wakolosai 3:13) Hata hivyo, tunapopatwa na hali hiyo kibinafsi, huenda ikawa vigumu kuishughulikia. Ni nini kinachoweza kutusaidia? Fikiria kanuni hizi tatu za Kimaandiko:

Baba yetu wa mbinguni anaona kila jambo. Yehova anaona kila jambo linalotendeka, kutia ndani dhuluma na mateso yote tunayopata. (Waebrania 4:13) Isitoshe, Yehova huumia tunapoteseka. (Isaya 63:9) Hataruhusu kamwe “dhiki au taabu” au jambo lolote, hata iwe ni mtumishi wa Yehova mwenzetu, “kututenga na upendo wa Mungu.” (Waroma 8:35, 38, 39) Kwa hiyo, tusiruhusu kamwe kitu chochote au mtu yeyote atutenganishe na Yehova.

Kusamehe si kupuuza kosa. Tunapowasamehe wale waliotukosea, haimaanishi kwamba tunaunga mkono au kupuuza matendo yao. Kumbuka kwamba Yehova huchukia dhambi, lakini yeye husamehe endapo kuna msingi wa kufanya hivyo. (Zaburi 103:12, 13; Habakuki 1:13) Yehova anapotutia moyo tuwasamehe wengine, anataka tumwige. Yeye ‘haweki kinyongo milele.’—Zaburi 103:9; Mathayo 6:14.

Tusipoweka kinyongo, tunajinufaisha wenyewe. Jinsi gani? Hebu wazia hali hii: Unaokota jiwe na kuliinua, labda si zito sana. Huenda isiwe vigumu kulibeba kwa muda mfupi. Lakini namna gani ukijaribu kulibeba kwa muda mrefu zaidi? Unafikiri utalibeba kwa muda gani? Labda dakika kadhaa? saa moja? au zaidi? Bila shaka, utaanza kuhisi mkono umechoka sana! Ukweli ni kwamba uzito wa jiwe hilo haubadiliki. Lakini kadiri unavyoendelea kulibeba, ndivyo unavyohisi uzito zaidi. Ndivyo ilivyo na kinyongo. Kadiri unavyoendelea kuweka kinyongo, hata kwa kadiri ndogo, ndivyo unavyojiumiza zaidi. Ndiyo sababu Yehova anatuhimiza tusiweke kinyongo. Kwa kweli, kutoweka kinyongo hutunufaisha sisi wenyewe.—Methali 11:17.

Tusipoweka kinyongo, tunajinufaisha wenyewe

 “Nilihisi Kana Kwamba Yehova Mwenyewe Anaongea Nami”

Ni nini kilichomsaidia Linda asimwekee kinyongo mwamini mwenzake aliyemtendea kwa njia isiyofaa? Mojawapo ya mambo aliyofanya ni kutafakari sababu za Kimaandiko za kuwasamehe wengine. (Zaburi 130:3, 4) Linda alichochewa hasa kujua kwamba tunapowasamehe wengine, Yehova atatusamehe pia. (Waefeso 4:32–5:2) Kuhusu jinsi alivyochochewa na wazo hilo, Linda anasema hivi: “Nilihisi kana kwamba Yehova mwenyewe anaongea nami.”

Baadaye, Linda alifaulu kuondoa kinyongo. Alimsamehe kabisa dada huyo, na sasa dada huyo ni rafiki yake wa karibu. Linda anaendelea kumtumikia Yehova. Uwe na hakika kwamba Yehova anataka kukusaidia kuendelea kumtumikia pia.