Katika sehemu hii tutachunguza masimulizi ya Biblia yanayothibitisha kwamba Yehova ana nguvu za kuumba, kuangamiza, kulinda, na kurudisha hali upya. Mioyo yetu itajaa kicho tukielewa jinsi ambavyo Yehova Mungu, ambaye ni “hodari kwa nguvu,” anatumia “uweza” wake.—Isaya 40:26.