Sote tunafaidika na chakula chetu cha kiroho

Muda mfupi kabla ya kifo chake, Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake wanne—Petro, Yakobo, Yohana, na Andrea. Yesu alipokuwa akitabiri ishara ya kuwapo kwake katika siku za mwisho, aliuliza swali muhimu: “Ni nani kwa kweli mtumwa mwaminifu na mwenye busara ambaye bwana wake alimweka rasmi juu ya watumishi wake wa nyumbani, awape chakula chao kwa wakati unaofaa?” (Mathayo 24:3, 45; Marko 13:3, 4) Yesu alikuwa akiwahakikishia wanafunzi wake kwamba akiwa “bwana” wao, angewaweka rasmi wale ambao wangekuwa wakiwaandalia wafuasi wake chakula cha kiroho katika siku za mwisho. Watu hao wangekuwa akina nani?

Ni kikundi kidogo cha wafuasi wa Yesu waliotiwa mafuta. “Mtumwa” huyo huhusianishwa hasa na Baraza Linaloongoza la Mashahidi wa Yehova. Anawaandalia waabudu wenzake chakula cha kiroho wakati unaofaa. Tunamtegemea mtumwa huyo mwaminifu iendelee kutuandalia ‘kipimo cha chakula katika wakati unaofaa.’—Luka 12:42..

Anasimamia nyumba ya Mungu. (1 Timotheo 3:15) Yesu alimpa mtumwa jukumu zito la kusimamia kazi ya sehemu ya kidunia ya tengenezo la Yehova. Kazi hiyo inatia ndani kutunza mali zake, kuelekeza utendaji wa kuhubiri, na kutufundisha kupitia makutaniko. Kwa hiyo, ili kutuandalia kile tunachohitaji wakati tunapokihitaji, “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” anatuandalia chakula cha kiroho kupitia machapisho tunayotumia katika huduma, na pia kupitia mikutano na makusanyiko.

Mtumwa huyo ni mwaminifu kwa kushikamana na kweli za Biblia na utume wa kuhubiri habari njema, naye ni mwenye busara katika kutunza kwa hekima mali za Kristo duniani. (Matendo 10:42) Yehova anabariki kazi ya mtumwa huyo kwa maandalizi mengi ya kiroho na ongezeko.—Isaya 60:22; 65:13..

  • Ni nani aliyewekwa na Yesu kuwalisha wanafunzi wake kiroho?

  • Ni katika njia gani mtumwa huyo ni mwaminifu na mwenye busara?