1. Utangulizi Wenye Matokeo

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 2. Kutoa Hotuba kwa Njia ya Maongezi

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 3. Kutumia Maswali

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 4. Kutoa Utangulizi Mzuri wa Maandiko

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 5. Kusoma kwa Usahihi

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 6. Kuonyesha Waziwazi Matumizi ya Andiko

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 7. Kusema Mambo Sahihi na Yenye Kusadikisha

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 8. Mifano Inayofundisha

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 9. Kutumia Picha na Video Vizuri

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 10. Ubadilifu wa Sauti

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 11. Shauku

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 12. Kuzungumza kwa Hisia

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 13. Kuonyesha Wasikilizaji Manufaa ya Habari Unayozungumzia

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 14. Kukazia Mambo Makuu

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 15. Kuzungumza kwa Usadikisho

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 16. Uwe Mwenye Kujenga na Mwenye Kutia Moyo

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 17. Habari Inayoeleweka

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 18. Kuwaelimisha Wasikilizaji

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 19. Kujitahidi Kugusa Moyo

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI

 20. Umalizio Wenye Matokeo

  TAREHE ULIYOFANYIA KAZI