1. Mungu aliwaumba wanadamu kwa kusudi gani?

MUNGU ana kusudi zuri ajabu kwa wanadamu. Aliwaumba Adamu na Hawa, mwanamume na mwanamke wa kwanza ili waishi katika bustani maridadi. Alikusudia wazae watoto, waifanye dunia yote kuwa paradiso, na kuwatawala wanyama.—Mwanzo 1:28; 2:8, 9, 15; soma Maelezo ya Ziada 6.

2. (a) Tunajuaje kwamba Yehova atatenda kama alivyokusudia? (b) Biblia inasema nini kuhusu kuishi milele?

2 Je, unafikiri ni kweli kwamba tutaishi katika dunia paradiso? Yehova anatuambia: “Nimesema, nami nitalitimiza.” (Isaya 46:9-11; 55:11) Naam, atatenda kama alivyokusudia, hakuna kitu kinachoweza kumzuia. Yehova anasema kwamba aliiumba dunia akiwa na kusudi. “Hakuiumba tu bila sababu.” (Isaya 45:18) Anataka watu waishi duniani pote. Mungu anataka watu gani waishi duniani, na kwa muda gani? Biblia inasema: “Waadilifu [au, watiifu] wataimiliki dunia, nao wataishi humo milele.”Zaburi 37:29; Ufunuo 21:3, 4.

3. Kwa kuwa wanadamu huwa wagonjwa na kufa, huenda ukauliza swali gani?

3 Leo, watu wanakuwa wagonjwa na kufa. Katika sehemu nyingi, watu hupigana na kuuana. Kwa kweli, hilo halikuwa kusudi la Mungu. Basi, ni nini kilichotukia, na kwa nini? Biblia pekee ndiyo inayoweza kutupatia majibu.

 ADUI YA MUNGU

4, 5. (a) Ni nani aliyemtumia nyoka kuzungumza na Hawa katika bustani ya Edeni? (b) Mtu mwema anawezaje kubadilika na kuwa mwizi?

4 Biblia inatuambia kwamba Mungu ana adui “anayeitwa Ibilisi na Shetani.” Shetani alitumia nyoka kuzungumza na Hawa katika bustani ya Edeni. (Ufunuo 12:9; Mwanzo 3:1) Alifanya ionekane kana kwamba nyoka ndiye anayezungumza.—Soma Maelezo ya Ziada 7.

5 Je, Mungu alimuumba Shetani Ibilisi? Hapana! Yeye alikuwa mbinguni akiwa malaika Mungu alipoumba dunia kwa ajili ya Adamu na Hawa, alibadilika na kuwa Ibilisi. (Ayubu 38:4, 7) Hilo liliwezekanaje? Fikiria jambo hili: Mtu mwema anawezaje kubadilika na kuwa mwizi? Hakuna mtu anayezaliwa akiwa mwizi. Lakini huenda akatamani au kutaka kitu kisicho chake. Anapoendelea kukifikiria, ndivyo tamaa yake mbaya inavyozidi kukua. Mwishowe anapopata fursa, anaiba. Amebadilika mwenyewe na kuwa mwizi.—Soma Yakobo 1:13-15; soma Maelezo ya Ziada 8.

6. Malaika alibadilikaje na kuwa adui ya Mungu?

6 Malaika huyo [Shetani] alifanya hivyo. Yehova alipowaumba Adamu na Hawa, aliwaambia wazae watoto na ‘waijaze dunia.’ (Mwanzo 1:27, 28) Huenda malaika huyo aliwaza hivi, ‘Watu hawa wanapaswa kuniabudu mimi badala ya Yehova!’ Tamaa yake ilizidi kuongezeka alipoendelea kufikiria jambo hilo. Malaika huyo alitaka watu wamwabudu yeye badala ya kumwabudu Yehova. Mwishowe alimdanganya na kumpotosha Hawa. (Soma Mwanzo 3:1-5.) Kwa kufanya hivyo, akawa Shetani Ibilisi, yaani, adui ya Mungu.

7. (a) Kwa nini Adamu na Hawa walikufa? (b) Kwa nini tunazeeka na kufa?

 7 Adamu na Hawa walikataa kumtii Mungu kwa kula tunda walilokatazwa. (Mwanzo 2:17; 3:6) Kwa kuwa walitenda dhambi dhidi ya Yehova, hatimaye walikufa, kama tu Yehova alivyokuwa amesema. (Mwanzo 3:17-19) Kwa sababu hiyo, watoto wa Adamu na Hawa wakarithi dhambi, kwa hiyo wao pia wakafa. (Soma Waroma 5:12.) Ili kuelewa jinsi ambavyo wazao wa Adamu na Hawa walirithi dhambi, fikiria mfano huu. Tuseme unaoka mkate kwenye chombo kilichobonyea au kujikunja. Mkate huo utabonyea kama chombo hicho. Adamu alitenda dhambi alipokosa kumtii Mungu. Kwa kuwa sisi ni wazao wa Adamu, tumerithi “kasoro” ileile ya dhambi. Na kwa sababu ya dhambi, tunazeeka na kufa.—Waroma 3:23; soma Maelezo ya Ziada 9.

8, 9. (a) Shetani alitaka Adamu na Hawa waamini nini? (b) Kwa nini Yehova hakuwaangamiza waasi hao mara moja?

8 Shetani alimwasi Yehova alipowashawishi Adamu na Hawa wakatae kumtii Mungu. Alitaka Adamu na Hawa waamini kwamba Yehova ni mwongo na mtawala mbaya asiyetaka wafurahie maisha. Shetani alidai kwamba wanadamu hawahitaji kuongozwa na Mungu na kwamba Adamu na Hawa walipaswa kujiamulia wenyewe mambo yanayofaa na yasiyofaa. Yehova angetendaje? Angeweza kuwaua waasi hao na kuukomesha uasi. Hata hivyo, je, unafikiri jambo hilo lingethibitisha kwamba Shetani ni mwongo? Hapana.

9 Kwa hiyo, Yehova hakuwaangamiza waasi hao papo hapo baada ya kuasi. Aliruhusu muda upite ili wanadamu wajitawale wenyewe. Kufanya hivyo  kungethibitisha kwamba Shetani ni mwongo na kwamba Yehova ndiye anayejua mambo yanayowafaa wanadamu. Tutajifunza mengi kuhusu hilo katika Sura ya 11. Hata hivyo, unaonaje uamuzi ambao Adamu na Hawa walifanya? Je, walikuwa na sababu ya kutomtii Mungu na kumwamini Shetani? Yehova ndiye aliyewapa kila kitu walichohitaji. Aliwapa uhai mkamilifu, makao mazuri ya kupendeza, na kazi waliyofurahia.  Lakini Shetani hakuwapa chochote. Kama ungekuwa wewe, ungefanya nini?

10. Sote tuna uhuru wa kufanya uamuzi gani?

10 Leo, sisi sote tuna uhuru wa kuamua kufanya jambo lolote, na maisha yetu yatategemea uamuzi huo. Tunaweza kuamua kumtii Yehova kuwa mtawala wetu na kuthibitisha kwamba Shetani ni mwongo. Au tunaweza kuchagua Shetani awe mtawala wetu. (Zaburi 73:28; soma Methali 27:11.) Leo, ni watu wachache ulimwenguni wanaoamua kumtii Mungu. Hilo linathibitisha kwamba Mungu si mtawala wa ulimwengu huu. Basi ikiwa Mungu si mtawala wa ulimwengu huu, ni nani anayeutawala?

NI NANI ANAYEUTAWALA ULIMWENGU?

Ikiwa falme zote za ulimwengu hazikuwa za Shetani, je angeahidi kumpa Yesu?

11, 12. (a) Ahadi ya Shetani inaonyeshaje kwamba yeye ndiye mtawala wa ulimwengu? (b) Ni maandiko gani yanayoonyesha kwamba Shetani ndiye mtawala wa ulimwengu?

11 Yesu alimjua mtawala wa ulimwengu. Pindi moja, Shetani ‘alimwonyesha falme zote za ulimwengu na utukufu wazo.’ Kisha Shetani akamwahidi Yesu: “Nitakupa vitu hivi vyote ukianguka chini na kunifanyia tendo la ibada.” (Mathayo 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Jiulize, ‘Ikiwa falme hizo hazikuwa za Shetani, je, angeahidi kumpa Yesu?’ Hapana. Serikali zote za ulimwengu ni mali ya Shetani.

12 Huenda ukajiuliza: ‘Inawezekanaje Shetani kuwa mtawala wa ulimwengu huu? Je, si Yehova, Mungu Mweza Yote, aliyeumba ulimwengu?’ (Ufunuo 4:11) Bila shaka, Yehova ndiye aliyeumba, lakini  Yesu alisema waziwazi kuwa Shetani ndiye “mtawala wa ulimwengu huu.” (Yohana 12:31; 14:30; 16:11) Mtume Paulo alimwita Shetani Ibilisi “mungu wa mfumo huu  wa mambo.” (2 Wakorintho 4:3, 4) Na mtume Yohana aliandika kwamba “ulimwengu mzima unakaa katika nguvu za yule mwovu.”—1 Yohana 5:19.

JINSI ULIMWENGU WA SHETANI UTAKAVYOHARIBIWA

13. Kwa nini tunahitaji ulimwengu mpya?

13 Ulimwengu unazidi kuwa hatari hata zaidi. Umejaa vita, ufisadi, unafiki, na ukatili. Hata wanadamu wakijitahidi kadiri gani, hawawezi kuondoa matatizo hayo. Hata hivyo, hivi karibuni Mungu atauharibu ulimwengu huu mwovu katika vita vya Har–Magedoni na kuleta ulimwengu mpya wenye uadilifu.—Ufunuo 16:14-16; soma Maelezo ya Ziada 10.

14. Mungu amemchagua nani awe Mfalme wa Ufalme Wake? Biblia ilitabiri nini kumhusu Yesu?

14 Yehova alimchagua Yesu Kristo kuwa Mfalme wa serikali au Ufalme wake mbinguni. Miaka mingi iliyopita, Biblia ilitabiri kwamba Yesu angetawala akiwa “Mkuu wa Amani” na serikali yake haingekuwa na mwisho. (Isaya 9:6, 7) Yesu aliwafundisha wafuasi wake wasali kwa ajili ya serikali hiyo aliposema: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:10) Katika Sura ya 8, tutajifunza jinsi ambavyo Ufalme wa Mungu utaharibu serikali za ulimwengu huu na kuanza kuitawala dunia. (Soma Danieli 2:44.) Hatimaye, Ufalme wa Mungu utaifanya dunia kuwa paradiso.—Soma Maelezo ya Ziada 11.

ULIMWENGU MPYA U KARIBU!

15. “Dunia mpya” ni nini?

15 Biblia inasema hivi: “Kulingana na ahadi yake tunangojea mbingu mpya na dunia mpya,” na “humo  uadilifu utakaa.” (2 Petro 3:13; Isaya 65:17) Nyakati fulani neno “dunia” katika Biblia linamaanisha watu wanaoishi duniani. (Mwanzo 11:1) Kwa hiyo “dunia mpya” yenye uadilifu inamaanisha watu wote wanaomtii Mungu na kupata kibali chake.

16. Mungu atawapa zawadi gani nzuri wale watakaoishi katika dunia mpya, nasi tunapaswa kufanya nini?

16 Yesu aliahidi kwamba wale watakaoishi katika ulimwengu mpya wa Mungu watapewa “uzima wa milele”. (Marko 10:30) Tunapaswa kufanya nini ili tupate uzima wa milele? Ili kupata jibu tafadhali soma Yohana 3:16 na sura ya 17:3. Acheni tuone Biblia inasema maisha yatakuwaje katika dunia paradiso.

17, 18. Tunajuaje kwamba kutakuwa na amani na usalama duniani?

17 Uovu, vita, uhalifu, na ukatili hautakuwapo. Watu wote waovu hawatakuwapo. (Zaburi 37:10, 11) Yehova ‘atakomesha vita katika dunia yote.’ (Zaburi 46:9; Isaya 2:4) Dunia yote itajaa watu wanaompenda na kumtii Mungu. Kutakuwa na amani milele.—Zaburi 72:7.

18 Watu wa Yehova watakuwa salama. Katika nyakati za Biblia Waisraeli walipomtii Mungu, walikuwa salama kwa sababu aliwalinda. (Mambo ya Walawi 25:18, 19) Katika dunia paradiso hatutaogopa mtu yeyote wala kitu chochote. Tutakuwa salama wakati wote!—Soma Isaya 32:18; Mika 4:4.

19. Kwa nini tuna uhakika kwamba kutakuwa chakula kingi katika dunia mpya ya Mungu?

19 Kutakuwa na chakula kingi. “Kutakuwa na nafaka nyingi duniani; itafurika juu ya milima.” (Zaburi 72:16) Yehova, “Mungu wetu, atatubariki,” na “dunia itatoa mazao yake.”—Zaburi 67:6.

20. Tunajuaje kwamba dunia itakuwa paradiso?

20 Dunia yote itakuwa paradiso. Watu watakuwa  na nyumba na bustani nzuri. (Soma Isaya 65:21-24; Ufunuo 11:18.) Dunia yote itakuwa maridadi kama tu bustani ya Edeni ilivyokuwa. Yehova atatutimizia mahitaji yetu yote. Biblia inasema hivi kumhusu: “Unaufumbua mkono wako na kutosheleza tamaa ya kila kitu kilicho hai.”—Zaburi 145:16.

21. Tunajuaje kwamba kutakuwa na amani kati ya wanadamu na wanyama?

21 Kutakuwa na amani kati ya wanyama na wanadamu. Wanyama hawatawadhuru wanadamu tena. Watoto watajihisi salama, hata wakiwa katikati ya wanyama ambao leo ni hatari.—Soma Isaya 11:6-9; 65:25.

22. Yesu atawafanyia nini wagonjwa?

22 Hakutakuwa na magonjwa. Yesu aliwaponya watu wengi alipokuwa duniani. (Mathayo 9:35; Marko 1:40-42; Yohana 5:5-9) Akiwa Mfalme wa Ufalme wa Mungu, Yesu atamponya kila mtu. Hakuna mtu atakayesema: “Mimi ni mgonjwa.”—Isaya 33:24; 35:5, 6.

23. Mungu anaahidi nini kuhusu wafu?

23 Wafu watafufuliwa. Mungu anaahidi kwamba atafufua mamilioni ya watu. “Kutakuwa na ufufuo wa waadilifu na wasio waadilifu pia.”—Soma Yohana 5: 28, 29; Matendo 24:15.

24. Unahisije kuhusu kuishi katika Paradiso?

24 Sote tuna uhuru wa kuchagua. Tunaweza kuamua kujifunza na kumtumikia Yehova, au kufanya tunachotaka. Tukichagua kumtumikia Yehova tutafurahia mambo mazuri wakati ujao. Mwanamume fulani alimwambia Yesu amkumbuke atakapokufa, naye Yesu akamwahidi hivi: “Utakuwa pamoja nami katika Paradiso.” (Luka 23:43) Na tuendelee kujifunza mengi zaidi kumhusu Yesu Kristo na jinsi atakavyotimiza ahadi nzuri sana za Mungu.