• ALIZALIWA 1967

  • ALIBATIZWA 1989

  • HISTORIA FUPI Alikuwa mwangalizi wa mzunguko. Tangu mwaka 2013, amekuwa akifundisha shule za Biblia.

MNAMO 1985, nilipokuwa na umri wa miaka 18, niliandikishwa jeshini na mamlaka ya Sovieti. Nilihuzunishwa sana na ukosefu wa haki na ukandamizaji uliokuwa jeshini, hivyo nikajiambia: ‘Sitaki kuwa kama watu hawa. Nataka kuwa tofauti.’ Hata hivyo, nilihisi kwamba kuna nyakati ambazo singeweza kujiendesha kwa njia ninayotaka. Nilitamani sana kubadili maisha yangu.

Baada ya kumaliza utumishi wangu wa kijeshi, nilirudi nyumbani. Siku moja, baada ya sherehe fulani, nilisali kwa Mungu na kumwomba anisaidie niboreshe maisha yangu. Siku iliyofuata nilipokuwa nikienda kazini, nilipita kwa shangazi yangu ambaye alikuwa Shahidi wa Yehova. Nilipoingia ndani, nilijikuta nimesimama mbele ya kikundi kidogo cha Mashahidi waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya mkutano. Walinikaribisha kwa uchangamfu sana, hivyo nikaamua kubaki na kusikiliza.

Nilikubali kujifunza Biblia, na miezi sita baadaye nikabatizwa. Yehova alinisaidia kuwa mtu bora. Nisingeweza kufanya mabadiliko hayo kwa uwezo wangu mwenyewe.